tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Muhammed Işık

Gerçek Tarih Yayın Koordinatörü
16.04.2024
Kadınların toplumdaki yeri sadece bir meta, kurban veya pazarlama aracı olarak algılanması, son derece sığ ve bencil bir bakış açısını yansıtır. Bu zihniyet, kadınlara haksızlık etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun ilerlemesini de engeller. Gerçek medeniyet, kadın ve erkeğin eşit haklara...
18.03.2024
Ramazan ayının mübarek nağmeleri bir kez daha yeryüzünün dört bir yanını sarıyor. Yıldızlarla süslü gökyüzü, gecenin karanlığında bir araya gelen müminleri kucaklıyor. İnsanoğlu, rahmetin, merhametin ve adaletin nuruyla buluşmak için açılan bu kutsal kapıların eşiğinde adeta bir miraca yükseliyor. Her...
08.03.2024
Orhan Kemal’in “Kanlı Topraklar” romanı, Çukurova’nın kurak topraklarında filizlenen bir dramdır. Bu eserde, Anadolu insanının çileli yaşamına dair keskin bir bakış açısı sunulurken, ahlaki zaafların gölgesinde var olma mücadelesi irdelenmektedir. Topal Nuri figürü, romanın karanlık kalbidir. Bencil hırsların esiri bu...
29.02.2024
Milli Görüş hareketi, Necmettin Erbakan’ın liderliğinde Türkiye’nin iç ve dış politikalarında önemli değişiklikler öneren bir politik hareketti. Erbakan’ın liderliğindeki Milli Görüş, genellikle tam olarak anlaşılamamış bir vizyon olarak görülebilir. Ancak, bu hareketin temelinde Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmesi, dışa bağımlılıktan kurtulması...
21.02.2024
Anadolu’nun bağrında, tarih boyunca iç içe geçmiş iki kadim halk: Türk ve Kürt. Birlikte yazılmış destanlar, paylaşılan acılar ve sevinçler, ortak bir kaderin izlerini taşır. Fakat bu kadim birliktelik, zaman zaman hain tuzaklarla sarsılmaya çalışılmıştır. Geçmişin karanlık dehlizlerine geri dönmek,...
02.02.2024
Türk Sanat Müziği, büyüleyici atmosferi, duygu yoğunluğu ve aşk temalarıyla örülü eserleriyle dinleyenleri benzersiz bir duygusal yolculuğa çıkarır. Bu müziğin özünde, özellikle Nihavend makamıyla ifade edilen eserler, derin bir duygu zenginliği sunarak dinleyicilerini etkileyici bir deneyime davet eder. Nihavend makamı,...
23.01.2024
TRT 1’in Türk halk müziği temalı büyük ilgi gören yarışması “Sen Türkülerini Söyle,” Türk müziğinin zengin mirasını korumayı ve yeni yeteneklere kapı aralamayı amaçlayan özel bir platform haline geldi. Jüride yer alan deneyimli isimler, yarışmacılara rehberlik ederken, program Türk müziğinin...
27.12.2023
Şair Fazıl Özden, şiir kitabını üç ana bölüme ayırmıştır. Birinci kitabın genel başlığı “Birkaç Soğan Hikâyesi” olarak belirlenmiştir ve bu bölümde “Tsunami” ve “Zindandan Başkan’a Mektup” başlıklı alt bölümler yer almaktadır. İkinci kitap, “Çile” başlığı altında toplanmıştır. Bu bölümde “Adalet”,...
05.12.2023
Barış Manço’nun sanatı, Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecine denk gelen 1960’lı yıllarda, gençlerin özgür düşünceye, sanata ve müziğe yönelmesinin bir yansıması olarak filizlenmiştir. Bu dönem, Batı müziğinin baskısına karşı çıkarak kendi medeniyet köklerinden beslenen bir müzik akımı olan Anadolu Rock’un...
01.12.2023
Ülkemizdeki zorlu süreçlerin ardından, gerçek bir dönüşüm için “Yeni Anayasa”nın acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu iddiam, demokrasimizin ve toplumsal yapımızın daha sağlam temellere oturabilmesi için bir milat olabileceği inancından kaynaklanmaktadır. Darbe anayasalarının etkisi altında kalmış bir ülke olarak, sivil...
24.11.2023
Öğretmenlik, toplumun en önemli meslek gruplarından biridir. Öğretmenler, genç nesilleri eğitmek, bilgi ve değerleri aktarmak, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak gibi önemli sorumlulukları üstlenirler. Öğretmenlik, sadece bilgi aktarma değil, aynı zamanda öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunma, toplumsal sorumluluk taşıma gibi...
10.11.2023
Yaşar Kemal'in 1995 yılında yayımlanan "Ustadır Arı" kitabı, yazarın gazete ve dergilerde yayınlanmış yazıları ve konuşmalarından derlenmiştir. Bu eser, Kemal'in toplumcu gerçekçi bakış açısını yansıtan önemli bir derlemedir.
12.09.2023
Tarih insanlık için çıkarılacak derslerle doludur. Bu dersler bize insan haklarının nasıl ihlal edilebileceği ve toplumsal barışın ne kadar hassas bir dengeye bağlı olduğu konusunda uyarıcı örnekler sunuyor. 6-7 Eylül 1955 olayları Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve toplumsal barış açısından...
26.08.2023
M.Ö. 30'dan MS 395'e kadar uzanan Roma Çağı boyunca, Anadolu dünyanın en verimli bölgelerinden biri olarak göze çarpmıştır.
14.08.2023
Türk müziğinin köklü ve renkli tarihinde, adı altın harflerle yazılmış bir ismi daha kaybettik. 7 Ağustos'ta aramızdan ayrılan Erkin Koray, müziğin sınırlarını zorlayan ve kendine has tarzıyla birçok kişinin gönlünde ayrı bir yer edinmiş bir sanatçıydı.
07.07.2023
Edebiyat, insanların düşüncelerini, duygularını ve hayallerini şekillendiren bir güçtür. Gılgamış Destanı ve Ömer Seyfettin’in “Çin Masalı” gibi eserler binlerce yıl arayla yazılmasına rağmen toplumsal çalkantıların ve insanlık arayışının ortak izlerini taşıyor. Bu iki büyülü eser farklı zamanlarda ve kültürlerde yazılmış...
24.06.2023
Son yıllarda özellikle pragmatik yaklaşımları benimseyen siyasi liderlerin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda uzun süredir Türkiye’nin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, pragmatik bir lider örneği olarak öne çıkıyor. Erdoğan’ın liderlik tarzı, çeşitli iç ve dış politika konularına yaklaşımları ve başarılı...
13.03.2023
Zaman geçiyor Mehmet Akif Ersoy’a olan özlemimiz ve sevgimiz artıyor. Mehmet Akif Ersoy “İstiklal Şairi” olarak hafızalarımızda bir sembol olmuştur. Her yıl İstiklal Marşı kabul etkinliklerinde kendisini bir nebze olsun anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair mi? Elbette onu...
24.02.2023
“Ne aldımsa, ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile verdim karşımdakine…” Neşet Ertaş Neşet Ertaş hayatı boyunca hep ekmeğinin peşinde olmuş, hiç okul görmemiştir. Horasan’dan dünyanın dört bir yanına dağılan, düğünlerde davul, zurna ve saz çalan Abdallardandı. Abdallara kız vermedikleri...
31.01.2023
Popüler kültür eleştirisi çok tartışmalı, zor bir iştir. Çalışmanın zorluğu, inceleme konusunun kendine özgü özelliklerinden olduğu kadar, eleştirmenin özne ile ilişkisinin oldukça sorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü popüler kültür parmaklarımızın ucundadır, neredeyse soluduğumuz hava kadar içinde bulunuruz. Popüler kültürün işlevleri sadece...
21.12.2022
Tasavvuf; Gerçeğin keşfinde muhakeme ve muhakemeden ziyade zevk ve müsamahaya dayalı marifet doktrinidir. Bu öğreti, Müslümanlar arasında büyük ölçüde tasavvufa özgü olmakla birlikte, günümüzün diğer toplumlarında çeşitli isimler almış, yöntemlerin çeşitliliğine ve belirli zaman ve mekânlara bağlı olarak hepsine tasavvuf...
14.11.2022
Kadim yayınlarından çıkan “İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchaın Teknolojisi” adlı kitap, Doç. Dr. Hasan Doğan tarafından yazıldı. Kitabın önsözünde paranın serüveninden bahseden Doğan, “Para, işte bu serüvende, ihtiyaçlardan ortaya çıktı ve anlam kazandı. Takvim gibi, saat gibi hayatımıza...
23.10.2022
Rasim Özdenören’e göre insan yaşamın temel kurucusudur. Çünkü insan hayatı başlı başına bir müessese, kendini tanıma, yeniden doğuş ve diriliştir. Ona göre insan, ontolojik anlamda kendi varoluşsal gereksinimlerini ve gerçekliklerini tanıdıkça «Mutlak Ben» ile gizli, sınırsız ve geçişli bir iletişim...
17.09.2022
Mihrabad Yayınlarından çıkan “Çin Kamplarından Nasıl Kurtuldum?” kitabının takdimini Doç. Dr. Abdulhamit Avşar yaparken çevirisini de Prof. Dr. Mustafa Daş yapmış. Çin Kampından Nasıl Kurtuldum kitabı, Çin’in önce inkâr ettiği ancak saklayamaz hale geldiğinde “yeniden eğitim okulları” yalanıyla üzerini örtmeye...
13.09.2022
“Yüreğimde Yara Var” bestesini ürettiği dönemde başka besteler üzerine de yoğunlaşmaktadır Ferdi Tayfur. Bu eserlerden biri de “Bana Gerçekleri Söyle”dir. Dönem bestelerinde olduğu gibi yine ayrılık acısıyla yanıp kavrulan bir gençle karşılaşırız. Sevdalısı başka birine gönül kaptırmış gibidir. Bunu sezinliyor...
08.08.2022
Ferdi Tayfur, Türk Müziğine yön veren, aşk ve tutkuları tıpkı Karacaoğlan gibi yorumlayan ve dinleyicilerinin kalbine taşıyan önemli sanatçılarımızdan biridir. Bunu daha ilk bestelerinden anlamak mümkündür. Daha sonra Türkiye’nin en değerli ve sevilen seslerinden biri olunca en iyi orkestralarla çalıştı...
19.07.2022
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü yaklaşırken devlet yeniden yapılanma sürecini sancılı da olsa sürdürüyor. 2023, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir kilometre taşı olabilir. AK Parti hükümetinin 2023’ten sonra da devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Göstergeler devam edeceğine dair bazı veriler...
28.06.2022
Necip Fazıl (Ahmet Necip) Kısakürek, 26 Mayıs 1904’te Mediha Hanım ve Abdülbaki Fazıl Bey’in oğlu olarak Çemberlitaş’taki bir konakta dünyaya geldi. Çocukluğunu doğduğu konakta geçiren Necip Fazıl, aile eğitimini daha çok Mehmet Hilmi Efendi’den almıştır.Henüz 5 yaşında olmasına rağmen günlük...
25.05.2022
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un doktora tezi olarak hazırladığı ve Kadim yayınlarından ikinci baskı olarak çıkan “Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik” kitabını değerlendirmeye çalışacağım. Kitap ana hatlarıyla Kazaskerlik kurumunun tarihsel sürecini ele alarak başlıyor.  Daha sonra Kazaskerlerin menşe ve...
05.04.2022
ABD öncülüğünde NATO’nun güven vermesiyle Ukrayna, Rusya karşısında dik durdu ve savaşı göze aldı. Rusya’nın sert uyarılarına kulak asmayan ve sonuç olarak güvendiği dostlarının oyununa getirilen Ukrayna’yı farklı açılardan değerlendirmeye çalışacağım.ABD ve NATO, Ukrayna-Rusya savaşının mutlak kazananıdır. Rusya’yı tuzağa çekerek...
12