tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Abdurrahman Dilipak

Gazeteci-Yazar

Hedef 2023 ve kozmik boyutu

A+
A-

Hep konuşulur, batılıların 5 yıllık, on yıllık, 25 yıllık, 49 yıllık, 100 yıllık planları vardır diye. Biz de kalkınma planları yapmaya başladıktan sonra kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmaya başladık. 5 yıllık kalkınma planları hazırlandı. Şimdi artık uzun vadeli stratejik planlar, ihtimal maliyet risk analizleri yapıyoruz. “Yöneylem mühendisliği” diye bir şey vardır. Geleceği şekillendirmek için kendimize geçmişten gelen bir kök arıyoruz. Tarihin akış yönünü yakalamak için teoloji, kehanet, gizli ilimlerden, mitolojiden müneccimlerden medet ummaya başladık.
Oysa gerçeği yalnız Allah bilir. Ve Allah insanları malları, canları ve sevdikleri ile kimi zaman artırarak ve kimi zaman eksilterek imtihan etmektedir ve bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Allah, servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirip çevirmektedir.
Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar, Şeddat’lar, Haman, Tanrı kral Calud’un ordusu nerede, o göğe merdiven dayayanlar ya da! Hepsi kaybolup gitti.
Birileri atalarının gücü ve zenginliği ile övünüyordu. Çoklukla övünenler, Tekasür suresinde kınanırlar: “Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.” Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir oysa. İnsan doğduğu anne-babayı kendisi seçmez. Doğduğu toprağı, zamanı, dersinin rengi ve cinsiyetini de kendi seçmez”. Peygamber evinde doğup cehenneme gitmek de mümkün, Firavunun sarayında büyüyüp cennete gitmek de.
İnsanoğlu sadece sorumluluklarını ile sınırlı temennilerde bulunabilir, Allahtan ister ve imtihan şartlarına göre Allah’ın rızasını gözeterek Onun rızasının tecellisinin vesilesi olmak için çabalar. Bu anlamda hayat iman ve cihattan ibarettir. Bunun dışında ihtirasla istenen her şey, ezel ve ebed davasına kalkışıp, bu iddiada bulunanlar, kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşarken, aynı zamanda umduklarından mahrum bırakılırlar. Ezeli ve ebedi olan yalnız Allah’tır!
Kader, rızık ve ecel Allah’ın iradesi içindedir.
2023 bir sene-i devriye olarak, 1923’ün 100. yılı olması sebebi ile bir takım vaatler, temenniler ve tevafuklarla ilişkilendirildi.
Aslında tarih düşme olayı kimileri için sanatsal, kimileri için ezoterik anlamlar taşır. Kimileri bunu bir sorumluluk ya da fırsat olarak görür. Topluma umut ve heyecan vermek için kullanır kimileri. 2023 Cumhuriyetin 100. Yılı olduğu için 100 yılın genel değerlendirmeleri yapılacak Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş yine gündem olacak. Cumhuriyetin dünü, bu günü, tek parti dönemi, çok partili dönem, darbeler dönemi ve bugün tartışılacak. Geleceğe ilişkin fütüristik yorumlar yapılacak, niyet beyanları, dualar, görev ve sorumluluklar konuşulacak. Bu bir dua, iyi niyet beyanı olarak anlaşılır, ancak, geleceği şekillendiren akıl ve irade bizim aklımız ve irademiz değil. Herkesin bir hesabı vardır. Allah’ın da bir hükmü. Sonunda galip gelecek olan Allah’ın hükmüdür. Sonuç ne olursa olsun bu süreçte kim ne yaptı ise, hayır ya da şer karşılığını görecektir.
2023’ün kozmik bir boyutu var. 1000 yılda bir gerçekleşen kozmik döngünün tam tepe noktası. Bunun beraberinde getirdiği birçok olay yaşanacak. Niburi/Marduk ya da Tarık yıldızı ile ilgili bir şok şey duyacağız ve yaşayacağız.
Globalistler açısından 2020-2025 arası yenidünya düzeni açısından son derece kritik bir dönem. 2023 de yine bunun tepe noktası.
Teolojik açıdan kimi Tanrıyı kıyamete zorlamaktan söz ediyor, kimi kıyamet savaşından, Armagedon’dan, kimi Mesih’ten söz ediyor, kimi Tapınağın yeniden inşasından. Yuhanna vahyi zaten baştan sonra kıyamet öncesi dönemden söz ediyor.
Bakın Melheme-i Kübra yani kıyamet savaşının coğrafyası burasıdır. Amik ovası. Yani Maraş, Antep, Hatay arasındaki bölge. Yuhanna vahyindeki kıyametle ilgili olarak sözü edilen 7 kilisenin 7’side ege bölgesinde. Hristiyanların sözünü ettikleri Armagedon da yine Lut kavminin helak olduğu fay hattı üzerinde olacak ve onun kuzey sınırı Gavur dağına dayanır. Önünde de daha önce göl iken kurutulan Gâvur gölü vardı. Oraya “Gâvur” denmesinin sebebi, peygamberlerine ihanet eden bir halkın helakı ile ilgilidir.
İslam dünyasında Mehdi, Mesih, Deccaliyet’i konuşanlar var. Zaten bizim peygamberimiz ahir zaman peygamberi. Birçok kişi kıyamet alametlerinin zuhurundan söz ediyor. Dabbetül arz, Emanet sandığı ve Yecüc Mecüc’den söz edenler de var.
Kâhinler birçok kehanette bulunuyor.
İşin siyasi boyutuna bakacak olursak, ABD ile Çin çatışacak gibi. Global resetçiler zaten yeni bir dünya düzeninden tek devletten, din, ahlak, gelenek devlet ve tanrıyı tedavülden kaldırmaktan söz ediyor. Trans Hümanizmle insan ötesi bir toplum düzeni kuracaklarmış. Biz biyolojik insan türünün son örnekleriymişiz. Ellerinden gelirse parayı, mülkiyeti de ortadan kaldıracaklar.
Şimdilik 2023 Dünya sağlık örgütü ve iklim bakanlıklarının yapay zekâ tarafından tüm dünyada tek elden yönetilmesini konuşuyorlar. 2025’de temel sistem kurulduktan sonra 2040 da yenidünya düzeni bütün kavram ve kurumları ile işler vaziyette olacak.
Tabi komplo teorileri de var: 2023 de mesela Lozan’ın hükümsüz kalacağı gibi. Hayır, ancak şu var, devletler 25, 49 ve 99 yıllık anlaşmalar yapıyorlar. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan uluslararası anlaşmalar değil, şirketler ya da devletlerarası imtiyaz sözleşmelerinin 99 yılın sonunda yenilenmesi ya da sonlandırılması gündeme gelebiliyor. Bir takım petrol ve boraks imtiyazları için bu konu gündeme gelebilir.
Zaten yeni dünya düzeninde ülkelerin sınır, rejim ve iktidar yapıları değiştirileceği için geçmişten gelen birçok sözleşme de hükümsüz hale gelecek. Bu proje başarısız olsa da 1. Ve 2. Dünya savaşından sonra egemenlerin (!?) dayattıkları ulusal ve uluslararası sistem yeniden şekillenecek. Rezerv para konusu, BM Güvenlik konseyinin 5’li çetesinin veto yetkisi yeniden ele alınacak. Yani bu noktadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 19.YY sonrası savaş yıllarında, Kapitalizm, komünizmin ve Faşizmin gölgesinde oluşan kavram ve kurumlarla 21.YY açıklamak mümkün değildir. Evet: “Dünya 5’den büyüktür.”
2023 seçimlerinden sonra ortaya çıkacak seçim sonuçlarına göre, Türkiye’nin bu şekilde bir başkanlık sistemi ile devam etmeyeceği, parlamenter sisteme geri dönülüp dönülmeyeceği, yarı başkanlık sisteminin denenip denenmeyeceği, partili Cumhurbaşkanı uygulamasının sonlandırılıp sonlandırılmayacağı her şey tartışılacak. Seçimler belki CEDAW, İstanbul sözleşmesi ve Lanzarotte referanduma götürülecektir.
ABD-Rusya arasında Ukrayna Krizi üzerinden bir savaş çıkar mı, ABD-Çin krizi nasıl çözülür. İran ile İsrail arasında bir kriz baş gösterir mi, Suriye’nin ve Irak’ın geleceği, Rusya’nın bölgedeki askeri varlığı, Doğu Akdeniz, Karadeniz Ege, her şey tartışma konusu olabilir bu süreçte. Eğer işler kontrolden çıkarsa ne olur kestirmek zor. Türk-Yunan krizi savaşa dönüşür mü? AB ve NATO ya da ABD varlığını, bütünlüğünü koruyabilir mi?
Cevabını arayan o kadar çok soru var ki!
İstanbul depremi 2023’e kalır mı? Ya da yeni bir salgın dünyayı nasıl etkiler?

DEVAMI GERÇEK TARİH TEMMUZ 2022 SAYISINDA

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.