tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Talip Işık

Şair/Yazar/Eğitimci

Yönetim ve şiir-III

15.10.2022
A+
A-

III. LİDERLERİN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLERİ BESLEYEN BİR DEĞER OLARAK: ŞİİR
a) Hayal Kurma
İnsan yaşamını kökten değiştiren bütün önemli olaylar sezgiyle ve hayal kurmayla başlar. Şiir lidere böylesine geniş ufukları, ileriyi görme yeteneğini ve duygularını doğru kullanma becerisini kazandırır. Ahmet Telli: Şiiri tanımlamak gerekmiyor, tıpkı yaşayan bir organizmadır o. Mutlaka bir yaklaşım gerekiyorsa, “ şiir, sezgi bilgisidir “ diyebilirim. Elbette şiirin bu gücünü elinde buran liderler zamanı yorumlamada ve geleceğe dönük kararlar almada son derece başarılı olmuşlardır. Toplumun bu şekilde dizayn edilmesi, buna göre yönetim anlayışı geliştirmeleri ve ufku alabildiğine geniş yöneticiler görevlendirmeleri buna dayanır. Bilge Kağan’ın asırlar öncesinden geleceğe seslenmesi, Türk Kağanlarına öğütler vermesi bu büyük hayalin bir eseridir. Osmanlı Sultanlarının kendilerine ve topluma büyük hedefler göstermelerinin ardında bu sebep vardır. Her zaman büyük düşünmüş büyük hayallerin ve ideallerin peşinden gitmişlerdir. Alparslan’ın Malazgirt’te o geniş ufka bakarak ordusuna yaptığı o tarihi konuşma hafızalardan silinmemiştir. Burada da büyük bir ideal ortaya konmuş Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
Hayal kurmak her insanın düşünemediklerini düşünmek için büyük bir fırsattır. Şairler bu sezgisel gücü çok iyi kullanan ve olayları en iyi şekilde yorumlayan kimselerdir. Şiirle uğraşan liderler böylesine önemli bir güce de sahip olmaktadırlar. Bu sayede hem kendi iç dünyalarını zenginleştirmiş hem de topluma yeni ufuklar ve hedefler çizmişlerdir.


b) Özgüven (Güven verme, kendini ifade edebilme gücü)
Özgüven iyi bir liderin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Ne yaptığını bilen, kendisini nelerin başarıya götüreceğini görebilen ve buna inanan kimsedir lider. Bu özgüveni güçlü kılan ise bilgidir. Yani kültürdür. Bir toplumun, milletin kültürünü taşıyan en önemli unsur ise şiirlerdir. Şiir bir liderin sahip olduğu özgüveni artırır. Şiir sayesinde farklı birçok bilgiye ulaşır.
En önemlisi güçlü bir lider için şiir İsmet Özel’in ifadesiyle “İnsanoğlu mısralarda, şiirlerde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir “yurt” bulur. Böyle bir yurdu olmasından güven duyar.” ( Özel, İsmet 1991) Bu yaklaşım belki de şiirle lider arasında kurulan özel bağın anlaşılması bakımından önemli bir tespittir.
Çünkü liderler çoğu zaman yalnızdırlar ve en önemli kararlarını yalnız alırlar. Gerekli istişarelerini yapsalar da çoğu zaman nihai kararlarını kendi yurtlarında, düşünce dünyasında kat’i hale getirirler.
İyi bir lider şiir sayesinde kendisini en iyi şekilde ifade edebilir, karşısındakine güven verir. Sahip olduğu kültür, samimiyet ve içtenlik, duygularını doğru ifade edebilme yetisi insanlar üzerinde her zaman etkili olur. Özellikle liderin söylemiş olduklarına kendisinin inanması ve buna uygun yaşam tarzı geliştirmesi izleyicileri üzerinde son derece tesirli bir yöntemdir. İşte şiir bu duyguların saf halinden beslenir ve lideri bu yönde motive eder.


c) Bilgelik ve Cesaret
Şiir yazmak sıradan bir eylem değildir. İyi bir şiir yazmak için ciddi anlamda kültürel donanıma sahip olmayı gerektirir. Tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat gibi birçok bilime sahip olmalıdır şair. Ve en önemlisi iyi bir gözlemci olmalıdır. Çok yönlü bilgiye sahip olan liderler için şiir sanatıyla uğraşmak var olan kültürel altyapılarını kullanmalarıyla ortaya çıkar. Bu bilgi ve birikip duygularla da bütünleştiğinde biçim ve içerik tam manasıyla örtüşmüş olur.
Sonrasında ise kelimelerden güçlü ordular kurmak, insanı tesir altına almak liderin becerisine kalır. Bu bakımdan şiir gerek bilgelik ve gerekse cesaret bakımından lidere yol göstericidir. Şair duygu ve düşüncelerini nasıl zengin kültürel birikimiyle kaleme alıyorsa lider de aynı yöntemle duygu ve düşüncelerini geliştirir kendini ifade etmekten, fikirlerini paylaşmaktan çekinmez.
Çünkü “Şair ne yaptığının yanı sıra, niçin ve nasıl yaptığının ilmine muhtaç ve üstün marifetinin sırrına müştak, bir tılsım ustasıdır.” (Kısakürek, Necip Fazıl, Çile, S. 472, Büyük Doğu Yayınları, Mart 2004) Lider de aynı hassasiyetle yaklaşır olaylara. Sahip olduğu bilgi ve cesaret ortaya koyduğu eylemlerin niçin ve nasıl yaptığının doğal bir sonucudur. Yeri geldiğinde yaptıklarını ya da aldığı kararların gerekçelerini insanlara anlatır, onları ikna eder. Aldığı kararlar sonucunda ise yeri geldiğinde tüm riskleri üslenmesini bilir. Başarı da başarısızlıkta lidere aittir. Bu toplumsal tepkilere rağmen bir şairin duygu ve düşüncelerini özgürce kaleme alması gibidir.


d) Hitabet ve Etkileme Sanatı (İkna ve Kitleleri Peşinden Sürükleme)
Şiir inanmışlığın ve adanmışlığın bir ürünüdür. Bu adanmışlık ve inanmışlıkla lider sözünü söyler. Bir insanın söylediklerine önce kendi inanması diğer insanların yani izleyicilerin de inanmasını ve güvenmesini sağlar. O nedenle hitabette güzel söz son derece etkili bir yöntemdir. Birçok lider bu yöntemi kullanmıştır. Bu yöntemi kullanırken de baş yardımcıları her zaman şiir olmuştur. Ya da nazım nesir şeklinde tanımladığımız ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’unda kullandığı son derece etkili bir yöntemdir.
Bilge Kağan’ın Orhun Yazıtlarında kullandığı şu ifadeler hayli dikkat çekici ve önemlidir. “Ben, Gök gibi yüce, Tanrı’nın yarattığı Türklerin Bilge Kağan’ı!” (Bilge Kağan) Şeklinde başlar sözlerine. Güçlü ve muktedir olduğunu vurgular. Sözün sahibinin de söylenen söz kadar muktedir olduğuna işarettir bu. Şiir de zaten söylenmek isteneni kısa, öz ve veciz bir biçimde insanlara anlatma sanatıdır.

DEVAMI GERÇEK TARİH DERGİSİ EKİM 2022 SAYISINDA

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.