ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

2.Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu bildiriler kitabı

2.Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu bildiriler kitabı
23.01.2023
A+
A-

(Gerçek Tarih) – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Telif Hakları Derneği ile Doğuş Üniversitesi’nin 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlediği “2.Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu”nun bildiriler kitabı yayımlandı.

İmbik Yayınları’ından çıkan ve teknik hazırlıklarını Selim Çoraklı ile Mehmet Poyraz’ın yürüttüğü kitabın sunuş yazısında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Genç şu ifadelere de yer verdi:

“Telif Hakları Genel Müdürlüğü temsilcilerinin aktif katılımı ve sunumları, kültür endüstrisi ve telif hakları konusunda bilimsel birikimlerini sunumları ile katkıda bulunan saygın akademisyenler ve telif hakları konusunda yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda kurdukları hükümlerle adaleti tesis eden hâkim ve savcılarımızın aydınlatıcı sunumları ile güncel içtihat yaratılması konusunda yaptıkları değerlendirme ve analizleri işbu sempozyumun nitelikli olmasını sağlamıştır.”

2.Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu bildiriler kitap kapağı.

Telif Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Vayni kitaptaki teşekkür yazısında Lozan’a da dikkat çekti:

“Telif Hakları konusu Telif hakları da Lozan Barış Konferansı’nda da tartışılan ve karar alınan konulardan birisidir. Lozan Barış Konferansı (11 Kasım 1922–24 Temmuz 1923), İsviçre’nin Lozan (Lausanne) şehrinde 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye’yi İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etmiştir. Heyette İsmet Paşa’nın yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Rıza NUR ile maliye, iktisat ve dışişleri bakanlıkları ile başbakanlık yapan Hasan Saka Beyler yer almıştır. Heyetin içerisinde konulara vakıf ve devrin en önemli uzmanları yirmi kişi danışman olarak dahil edilmiştir. Celal Bayar, Yusuf Hikmet Bayur ve Eski maliye bakanı Cavit Beyler de danışmanlar içerisindedir.  Konferansın basın danışmanları ise Ruşen Eşref Ünaydın ile Yahya Kemal Beyatlı’dır. Türkiye genel sekreter, tercüman, katipler, sekreterler ve İsmet Paşa’nın yaverlerinden oluşan geniş bir heyetle konferansta yer almıştır. Sekiz ay süren Lozan konferansında birçok konu konuşulmuş, çetin müzakereler yapılmış ve çeşitli kararlar alınmıştır. Üçüncü komitede tartışılan telif hakları konusunda Türk tarafında Hasan Saka Bey yer almaktadır. 15 Mayıs 1923 tarihinde, Salı oturumunda 14,15 ve 16. Maddeler bağlamında telif hakları konusu tartışılmıştır.”

Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan sempozyumun alanına sunacağı katkıya dikkat çekerek şu sözleri satırlarına taşıdı:

“Kültür endüstrisi, özellikle kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın ulusal ve evrensel yaygınlığı ve etkinliği ile coğrafi ve siyasi sınırları kaldırarak, algı yönetimi dediğimiz kanaat yaratma ve yönlendirme aracı olma özelliğini de yansıtmaktadır. Kültür endüstrisinin dinamiğini oluşturan toplumsal ve kişisel değerlerden, bilimsel eserlerden, her türlü fikri emek ile meydana getirilen ürünlerden, edebiyat veya sanat eserlerinden doğan manevi ve maddi hak ve yararların hukuken korunması son derece önemlidir. Fikri hakların ekonomik boyutu yadsınamaz bir hal almıştır. Yaratıcı düşünce ürünlerinin yeterince korunmadığı bir toplumda ilerleme kaydedilmesi ise mümkün değildir. Bu nedenlerle her devlet, fikri haklar, buluşlar ve sanat eserlerinin korunmasını sağlamak amacı ile yasal kurallar belirleyerek ve etkin bir fikri hak mevzuatı yaratarak manevi ve maddi yönüyle fikri ve sınai hakları koruma altına almaya özel bir özen göstermektedir. Kültür endüstrisi analizlerinin günümüz toplumlarının değerlendirilmesinde nasıl konumlandırılacağı, sanırım, bu sempozyumda katılımcıların irdeleyecekleri ve tartışmaya açacakları temel problemlerden biri olacaktır.  Sempozyumun konuyla ilgili tüm taraflara önemli mesajlar sunacağına, bu konudaki hukuki alt yapının gelişimine ve akademik literatüre katkıda bulunan önemli bir işlev yerine getireceğine inanıyorum.”

Yine söz konusu kitapta teşekkür metni kalem alan isimlerden Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş:

“Kanımca, zamanımızda kültür endüstrisi içerisinde kaybolan, silikleşen, tekilliğini kaybeden sadece tüketiciler değil, aynı zamanda eser sahipleridir de.  Günümüzde kültür endüstrisinin kültürel yapı olarak yaratıları, -özellikle sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden yapılandırılan- dev arenalardır. İşin ilginci artık eser sahipleri de inşası sürecinde yapısına taş taşıdıkları bu arenaların içine atılmakta; ancak bu kez karşılarında aslanları değil, özellikle sosyal medya aracılığıyla üzerlerine çullanan binlerce silikleşmiş tüketiciyi, yani gerçek hayaletleri bulmaktadır.  Sonuçta kültür endüstrisi ve telif hakkı kavramları üzerinde zamanın ruhuna uygun olarak yeniden düşünülmesi ve yeni bilgilerin üretilmesi bir zorunluluktur. Biz, Doğuş Üniversitesi olarak, bu sempozyum ile bu gerekliliğin yerine getirilmesine paydaş olarak bir katkı sağlamaktan dolayı kıvançlıyız.”

Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altun sempozyumun gerekliliğine vurgu yaptı:

“Ülkelerin kalkınmalarında, geleneksel üretim süreçlerinin belirleyici olmaktan çıktığı bir dönemdeyiz. Teknolojik yeniliklerin de etkisiyle fikri yaratıcılığa dayalı üretimler; bilim, kültür ve sanatı şekillendirmekle kalmıyor, ekonomik kalkınmayı ve daha da önemlisi toplumsal gelişmeyi sağlıyor. Böyle bir dönemde kültür ve sanat hayatının gelişmesinin yanı sıra bu endüstrilerin güçlenmesi ve toplumsal adaletin sağlanması açısından iyi işleyen bir fikri mülkiyet sisteminin önemi de kaçınılmaz olarak her geçen gün artıyor.”

İÇERİK

2.Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu bildiriler kitabının içeriği ise şöyle:

Sunuş

Prof. Dr. Mehmet GENÇ/5

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Cafer VAYNİ/7

Telif Hakları Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ/10

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Fatoş ALTUNÇ/11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN/12

Doğuş Üniversitesi Rektörü

BİRİNCİ OTURUM

“Kültür Endüstrisi: Bir Kavramın Anatomisi ve İçerimleri”

Prof. Dr. Kadir CANATAN/15

“Kültür Endüstrisi, Tüketim Toplumu ve Postmodern Medya”

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN/22

“Kültür Endüstrileri ile Telif Hakları İlişkisi ve Uluslararası Boyutu”

Belgin ASLAN/32

“Sinema ve Film Çalışmalarında Telif ve Telif Sorunları”

Dr. Eylem ÖZÇİMEN/39

İKİNCİ OTURUM

“Eser Sahibinin Cayma Hakkı ve Caymaya Uygulamaları”

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ/47

“Yeni Dijital Teknolojiler Işığında Müzik Telif Sözleşmeleri”

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU-Av. Nazlı Tuba ÇATI/51

“Telif Kazancı Elde Edenlerin Vergisel Yükümlülükleri”

Dr. Nedim TÜRKMEN/56

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“Paylaşım Platformlarının Fikri Hak İhlallerinden Sorumluluğuna İlişkin Değişimler, Değerlendirmeler”

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ/65

“Fikri Mülkiyet Suçlarında Soruşturma ve Kovuşturma Usulü”

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR/77

“Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Haksız Rekabet Suçu”

Dr. Çağatay ÇINAR/82

“Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Korunması”

Dr. Sami Özgür MEMİŞOĞLU/91

DÖRDÜNCÜ OTURUM

 “Sinema Telif Hakları”

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ/95

“Sinema Eser Sahipliğinden Doğan Haklar ve Davalar”

Av. Pınar Sür MUMCU/104

“Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Önlemleri Etkisiz Kılma Suçu”

Dr. İhsan BAŞTÜRK/114

“Embed Kod Yolu Aracılığıyla Link Vermek Suretiyle İnternette Müzik Yayını”

Av. Teknail ÖZDERYOL/125

BEŞİNCİ OTURUM

“Birlikte Eser Sahipliğinde Adi Ortaklık Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması”

Arş. Gör. Ela KARATAY/128

“Telif Hakkı İhlallerinde Soruşturma ve Kovuşturma Usulü”

Dr. Adnan ÇAVUŞ/137

“Telif Haklarının Ceza Yargılanmasında Korunması”

Fatma Sonan DOLUNAY/145

“Fikir ve Sanat Eseri Kapsamında Korunan Hakların İnternet Yoluyla İhlal Edilmesi Halinde Kişilerin ve/veya Kurumların Yasal Başvuru Yolları ve Uygulama Sorunları”

Asım EKREN/152

EKLER

Sempozyum Program Afişi/156

Doğuş Üniversitesi ile Telif Hakları Derneği İş Birliği Protokolü/157

Karar Gazetesinin Sempozyum Haberi/158

Kültür Endüstrileri Bülteni/159

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ’nin İttifak Gazetesi’nde Yayınlanan Makalesi/160

Sempozyum ile ilgili Sosyal Medyada Yer Alan Haber Linkleri/163

Müellif (Şiir)

Ali HAKKOYMAZ/164

Fotoğraflar/165

***

Basılı olarak çıkan2.Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu bildiriler kitabını çeşitli platformlarda ve aşağıdaki linkten de e-kitap şeklinde okumak ve temin etmek mümkün.

E-KİTABI İNDİRİN:

2. ULUSAL KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VETELİF HAKLARI SEMPOZYUMU (25-26 Kasım 2022) KURULLARDA YER ALAN İSİMLER:

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Mehmet GENÇ- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Cafer VAYNİ- Telif Hakları Derneği Başkanı

Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Cemal Zehir- Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN- Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Muhammed KURULAY- Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya- Metalurji Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa TEKİN- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER- Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi S. Özgür MEMİŞOĞLU- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Görevlisi Hakan KAYA- Doğuş Üniversitesi Öğrenci Dekanı

Arş. Gör. Ela KARATAY- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN- Doğuş Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet GENÇ- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN- Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR- Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU- Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ- Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi S. Özgür MEMİŞOĞLU- Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum Koordinatörleri:

Cafer VAYNİ- Arş. Gör. Ela KARATAY- Mehlika GİDER

Sempozyum Sunucuları:

Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER- Dr. Hakan KAYA

Sempozyum Edisyon Sorumluları:

Selim ÇORAKLI- Mehmet POYRAZ

Sempozyum Ekibi:

Av. Beril SÜMEN, Nazlı Aspay SENER, Ayşe Emine Sultan ÇELİK, Av. Cihan TUFAN, Recep İNCECİK, Recep ASLAN, Serdar DEMİRCİ, Fatih SADIRLI, Hasan BAŞTÜRK, Mehmet ERDOĞAN, Mehmet SAYGINER, Zeki SAGATÇI, İsmail Hakkı BAĞDAT

gercektarih.com.tr

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.