ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Tüm Yazarlar

Aylık Dergi’sinin düşünce hayatımdaki yeri özeldir. Aylık Dergi ile hemhal olmak ve onu başka arkadaşların okumasına vesile olmak için gereken çabayı göstermekten mutlu olurdum. Özellikle Adana orijinli bir düşüncenin varlığı da beni cezbeden boyutu işaret eder. Ramazan Değer üstadımın önerisi...
Bayram süresince teşrik tekbirleri getirdik, Allahu ekber.28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplamda 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber – lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber / Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd”Hz. İbrahim, tekrarlanan bir rüya üzerine o zamanki gelenek üzere, oğlunu...
Yaram var, havanlar dövemez merhem. Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem. Kısa film. Kendisi kısa olsa da mesajı upuzun ve derin… Benim yazımın mesajı “Sevinç Vesaire…” adlı kısa filmde saklı. Seyretmeyenler için anlatayım. Sözlük çalışması dolayısıyla toplanan bir ekip artık kullanılmayan...
06.03.2023
Bu bir rüya,Ya da kâbus olmalı.Gök mü çöktü,Yer mi yarıldı anne? Bilim kurgu film mi bu,Yoksa küçük kıyamet mi?Koca şehir kâğıt gibiNasıl dürüldü anne? Hayretten fal taşı gibiAçıldı gözüm,Benim yapboz evlerimDururken sapasağlam,Şu gökdelen devlerimYere serildi anne. Bir hata mı yaptık,Bilmeden...
Selçuklu ailesinin atası Selçuk Bey’in 1007 veya 1009 tarihinde Cend şehrinde ölmesi, oğulları ve torunlarını yeni yurt arayışına itmişti. Oğulları Musa Beygu ile Yusuf Yınal, torunları Çağrı ve Tuğrul Bey, Oğuz Yabgu Devleti ile yaşanabilecek mücadeleleri göze alabilecek durumda değildi....
Mehmed Âkif’in doğumunun 150. yılı…Milletimizin benimsediği ve sahip çıktığı abide şahsiyetlerimizden biri Âkif. Onu en başta İstiklâl Marşımızın müstağni şairi olarak seviyoruz.
Dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır. Bu 8 milyar insanın bugünkü yaşamını şekillendiren ulaşım, iletişim, sağlık, gıda, güvenlik, giyim, kozmetik, eğitim, sanat, eğlence, sanayi ve teknolojik altyapısını yüzyıllar önce kuran, bir sistem haline getiren ve o sistemi hala ayakta tutan...
07.10.2022
Hayatımızda bizi hasta eden şeylerin görünen görünmeyen mikroplar,  tozlar gibi unsurların olmadığını söylesem sizler de bir şaşkınlık oluşur mu? Her ne kadar bizler hasta olmamızı bunlara bağlamış olsak da asıl nedenin bu olmadığını biliyorum.     İnsanın kendisine yaptığı zulmü fark...
14.09.2022
Asya’dan Avrupa’ya, Anadolu’dan Afrika’ya geniş bir coğrafyada yüzyıllarca hükmetmiş olan atalarımız, hem İslam’ın yayılmasında hem de Türk kimliğinin kalıcı olmasında büyük roller üstlenmişlerdir. Bir hükümdar için en zor şeylerden biri de birçok etnikten insanın yaşadığı bölgeyi yönetmek olmuştur. Buna en...
Dostlar Bayraq Günü münasibətilə hamınız təbrik edirəm ! Bəs Bayrağımız haqqında nə bilirik …..? Bayraq ,onun rəngləri və üzərindəki simvollar hər bir xalqın dəyərlər və inanclar sistemindən doğan milli-etnik və dini dünya görüşün ümumiləşmiş kombinasiyasıdır. Bayraq simvoldur, dövlət atributudur. Bayraq...
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat haberi Uzak Doğu’da ve Avrupa’da yaşayan Tatarlar muhacirleri tarafından nasıl karşılandı? Yana Milli Yul dergisinde o dönem yayımlanmış taziye ve konu ile ilgili haberlerin bazılarını paylaşıyorum. “İdil-Ural Türk-Tatar muhacirleri arasında Gazi Paşa’ya saygı”. Uzak Doğu İdil-Ural...
01.04.2022
Huriye Tevfik Mücahid, “Fârâbî’den Abduh’a Siyasi Düşünce” başlıklı kitabında İbn Haldun’un görüşlerini şöyle izah eder: İbn Haldun’un devletin kökeniyle ilgili görüşleri Platon’un, Fârâbî’nin ve Maverdî’nin görüşleriyle benzeşmektedir. Ancak İbn Haldun, düşüncelerini daha öncekilerin varmadığı sonuçlara vardığını iddia eder. Görüşleri yeni...
06.03.2023
Kahramanmaraş merkezli 7.9 ve 7.6 ölçekli depremin etkilediği alanın büyüklüğü ve etkisi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. İnsanlığı son zamanda etkileyen en önemli olay olarak görülmektedir. Yaşadığımız topraklarda fay hattı var mı, binalarımız projeye uygun mu, burada su yatağı var mı...
20.12.2022
Mevlana hazretleri, 1207 yılında, günümüz Afganistan ülkesi sınırları içinde kalan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. O günlerin sosyal koşulları gereği babası Bahaddin Veled Belh’ten ayrılmak zorunda kalır. Önce Nişabur’a gitmiş ve burada Ferüddin Attar ile tanışmıştır. Mevlana ilköğrenimini felsefe, filoloji ve...
Hâfıza kaybına uğramış bir saygıdeğer insanı düşünün: dostunu, düşmanını bilmez, ne tarafa çevirirseniz oraya yönelir, onu istediğiniz gibi kullanırsınız. Milletin hâfızası, onun târihidir ve o târih, çok titiz bir şekilde muhâfaza edilmelidir.Peki, bizim târihimiz, nasıl ele alınıp yazılıyor? sorusuna geçmeden...
03.11.2023
Yahudilerin, günümüzde Ukrayna ile Rusya topraklarının içerisinde kalan ve Doğu Avrupa olarak da bilinen, asırlar öncesinde Türk kavimleri; Hunların, İskitlerin, Sermetlerin, Hazarların ülkesi olan, Moğol istilasına kadar bilinen adıyla Deşt-i Kıpçak sahasında kimi kaynaklara göre Kafkasya üzerinden M.Ö. 6.yüzyılda ortaya...
Barış Manço’nun sanatı, Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecine denk gelen 1960’lı yıllarda, gençlerin özgür düşünceye, sanata ve müziğe yönelmesinin bir yansıması olarak filizlenmiştir. Bu dönem, Batı müziğinin baskısına karşı çıkarak kendi medeniyet köklerinden beslenen bir müzik akımı olan Anadolu Rock’un...
Sultan Abdülhamid’in adım adım takip ettiği 1904-1905 yıllarında gerçekleşen Rus-Japon Harbi.
10.09.2022
Erzurum tarih boyunca kendisine hâkim olan devletlerin hudut ve kale şehri olmuştur. Yolların, geçitlerin kavşağındaki şehir bu jeopolitik özelliğiyle etrafındaki devletlerin iştahını kabartmış, Anadolu’nun kilidi olan şehri ele geçirmek isteyen hükümdarlar Erzurum’u sık sık muhasara etmişlerdir.Erzurum kale şehir, harp meydanı…...
21.02.2022
Eflatun, “Bir şehir, farklı türde insanlardan oluşur; benzer insanlar, bir şehir meydana getiremez” der. Tarih boyunca farklı kültürden insanların bir araya geldiği ve bu kültüre sahip insanları harmanlayıp, ateşin demiri erittiği gibi insanı eriten bir şehirdir Buhara. Nitekim üzerinde yüzyıllardır...
22.01.2023
“Ortadoğu’nun Balzac’ı” olarak nitelendirilen Nobel ödüllü ilk Müslüman yazar Necib Mahfuz’un 1971’de yazıp 1974’te yayınladığı ve 1975 yılında sinemaya da uyarlandığını bildiğimiz Karnak Kafe adlı romanı, 1952 sonrası dönemde Mısır’da yaşanan toplumsal dönüşümü aynalayan bir metin.Modern Arap romanının kurucusu olarak...
Bundan bin dört yüz kırk beş Müslüman senesi önce Mekke’den Medine’ye iki ruh yürüyordu Hakikatteyse tek şahıstı yürüyen Milyarlarca kum tanesi ona muntazırdı Kendilerini diriltir ümidiyle * Çöl tozu da katılmıştı yürüyüşlerine Güneş yanığı, ateşteki yağ gibi akıyordu saçlarına Susuzluktu...
26.06.2022
– Fatih’in emanetine sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a arz-ı hürmet ve teşekkür dileklerimle- Ne talihli, ne saâdetli bir âna vardık Çûn Ayasofya’da secde-i Rahmân’a vardık * Milyonlarca mü’min koşup geldi can atarak Tekbirler, tehlillerle Ulu Divân’a vardık *...
31.01.2023
Asırlar gelip geçer daima seni söylerTarihin altı da üstü de hep seni söylerHudutsuz rüzgârlarla nazlı dalgalanışınSurlarda açılan delikler hep seni söyler Son devletimizin üzerinden tamı tamına yüzyıl geçti. Bu yüzyıl geçmişle gelecek arasında, dünle bugün arasında müzakereleri mecbur kıldı. Bu...
25.06.2023
Osmanlı’da yemekler sadece beslenme amacıyla değil, aynı zamanda hastalıklardan koruyucu ve tedavi edici özellikleriyle sofrada yerini alırdı. Osmanlı tıbbında olduğu gibi Osmanlı mutfağında da sağlıklı yaşamak için, yiyecek ve içeceklerin çeşidine, özelliklerine, hangi bünyedekilerin neyi, ne zaman ve nasıl tüketeceğine...
06.12.2023
Her kitabında dile olan hâkimiyeti ve şair olmasının verdiği ayrıcalıkla nazım dilini nesrin içerisine sokmuş ve kendine has bir nesir dili oluşturmuş ender şahsiyetlerden biridir Meriç. Tabi bunun ötesinde Cemil Meriç’i 70 sonrası kuşaklar için önemli kılan şey, kendine has...
Kadere teslim olmayı, geçmiş zamanın öznesi olanlardan öğreniriz. Yaşanmış, bitmiş ve artık geçmiş olarak hatırlanan, bize gerçekleşmesinin mutlak olduğunu bildiğimiz ölümün içinden, yani henüz tecrübe etmediğimiz bir yokluktan seslenir. Bu sesin sahibi çoktan akıbetine teslim olmuştur ve varlığı -bir zamanlar...
07.03.2023
6 Şubat 2023 sabahı hemen tüm Türkiye gibi sarsıntıyla doğruldum oturduğum yerden. Bazı ülkelerin konsolosluklarını büyükelçiliklerini ve hatta okullarını geçici bir süre ile kapatması ve ülkemize gelecek vatandaşlarına terör uyarısı yapmış olmaları, olası İstanbul depremine endekslenmiş olan bizlerin akıllarında H.A.A.R.P....
01.07.2023
İnsanoğlu binlerce yıldır bu yer kürede yaşamaktadır. Yaşadığı bu gezegeni tanımaya çalışan insan, araştırmakta, sorgulamakta, keşfetmekte ve tasarlamaktadır. Bu minvalde Dünya, yaşadığımız bu gezegenden daha fazlası olmaktadır. Cevabını bulamadığımız sorulara gelecek nesiller cevap aramaktadır. Bir döngü içinde evren ve bu...
21.10.2023
Yakında çıkacak olan "Mürekkep Yarası" isimli 5. şiir kitabında yer alan ve ilk defa Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2. Ankara Edebiyat Festivali'nde okuduğum "Ateşten Sükût" şiiri ilginize sunuyorum:
10.03.2022
Ortaçağ döneminde şehirlerin aidiyeti ve kimliğinin ön planı çıktığı görülmektedir. Şehirlerin kendilerine has sesi, rengi ve dili olması, şehirleri müstesna kılmaktadır. Türk tarihinde büyük manası olan şehirlerin bu vasıflarıyla yâd edildiği bilinir. Sözünü ettiğimiz şehirlere örnek verecek olursak, Türk yurdu...
22.07.2023
Tasavvufun İslâm mistisizmi olarak nitelenmesinin doğru olup olmadığı ya da ne kadar doğru olabileceği konusundaki yazı dizimizin önceki kısımlarında Türkiye’de yazılmış tasavvuf tarihi kitaplarının görünümünü ve mistisizm kavramının Batıdaki ortaya çıkış ve kullanım durumlarını kuş bakışı denilebilecek bir tarzda incelemeye...