tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Selimcan Yelseli

Sanat Tarihçi/Yazar
14.05.2024
Medeniyetlerin tarihinde sosyolojik bir bakış açısıyla birlikte kültürel bağlamda gelişen teolojik ve felsefî akımlaın ehemmiyeti yadsınamaz. Nitekim klasik Yunan felsefesinin ayrılmaz bir parçası olan Platon, felsefî görüşleriyle birçok dini sistemi ve düşünce yapısını etkilemiş, özellikle metafizik bakış açısı sağlayan Yeni...
03.05.2024
Byzantine Museum, Atina – St. George (14. yy. Konstantinapolis) – Fotoğraf: Giovanni Dall’Orto   1. Bir Savaşçı Aziz Olarak Aziz George ve Konu Olduğu Eserler  Aziz George Hristiyanlığın en önemli azizlerden biridir ve Hristiyan teolojisinde, din şehitlerinin en büyüğü “başmartir”...
15.04.2024
Birleşmiş Milletler iyi ki var… Ona neler borçluyuz neler! Malûmunuz, Cumartesi akşamı İran, İsrail’e gayet cesur bir cevap verdi. Evvelinde yaşananlara karşı bir misillemeydi bu. Misillemenin sonucunda gecenin karanlığını delip geçen bombalar dakikalarca havada uçuştu. Dünya bir uçurumun kenarına tırnaklarıyla...
22.03.2024
Oluş hali varoluşa evrilirken, bireyin kristal bir avize gibi çalkalanan kırılgan omuzlarına emsalsiz bir külfet yükler. Fark etmez birey, zaman omuzlarında incecik bir merhem olarak onu bu külfetin zararlarından az da olsa korur çünkü. Zaman eski havanlarda dövülmüş bir merhemdir....
18.03.2024
Bana nedense çağın ortasında, insanlığa dair yapılan tüm şeyler maharetli ve dikkatli bir “saman altından su yürütme” işi gibi geliyor.  Her şey bir kurgu meselesi… Herkes uyanık ama kimse gözünü açmıyor, herkes biliyor ama kimse söylemiyor. Ama yine de hadiseler,...
23.02.2024
Bu meseleyi hep düşünmüş, karşıma çıktıkça da büyük bir merak duygusuyla irdelemişimdir: Kozmoloji ve mimari birbirine nasıl tesir etmiş, bu tesirden neler doğmuştur? İnsanlık tarihinde madde ve mananın arasında uzanan gizli yolun haritasını deşifre etmek, bu suallere verilecek cevapların izinden...
14.02.2024
Bursa şehri tarihsel süreçte, Osmanlı’nın devletleşme sürecinde merkez olması sebebiyle, hem şehrin merkezinde bulunan hanlar bölgesi ile hem de erken Osmanlı devrinin en karakteristik özelliklerini barındırması hasebiyle canlılığını ve ehemmiyetini her daim muhafaza etmiştir. Bursa şehri aynı zamanda Osmanlı’nın ekonomi...
29.01.2024
Evet, yıllar evvel soğuk kış akşamlarında kimi zaman evde, kimi zaman kalabalıklarda baş başa vererek saatler süren hararetli tartışmalarla kurduğumuz hayali, gecelerce uykusuz kalarak hayata geçirdik. Kurucularından olduğum Felsefe ve Kültür Sanat sitesi https://www.mevtname.com/  yayın hayatına başladı. Tasarımından, içeriklerine ve...
15.01.2024
3 Ocakta yayınlanmaya başlayan Eipstein belgelerinin yarattığı infial süratle büyürken, Brooklyn’de malumunuz sinagog altındaki gizli odalar ve tüneller dünya gündemine bomba gibi düştü. Bu kadarıyla kalmadı… Bir de Yemen’de Husilere karşı ABD ve İngiltere müşterek bir operasyona başladılar. Baş döndürücü...
29.12.2023
Yahu ne çelişki ama! İnsanlık tarihinde bakış açılarının bu denli çeşitlendiği, çeşitlenmesinin yanı sıra, bir de bu denli önemsendiği bir devir daha yoktur zannedersem. Çelişki nerede mi? Bakış açılarının havada sürüsüne bereket uçuştuğu bu devrin içine doğduğu şu yeni dünya,...
20.12.2023
Çok değil daha geçen kış, çatılardan uzanan buz saçaklarının sarı bir aydınlıkla damla damla eridiği bir sabah evimden çıkıyorum… Kendi muhitimden ayrılmadan, aylardır boş olduğunu bildiğim o ufak dükkâna takılıyor gözlerim. Kapısı açık… O da ne? Gölgeli bir aydınlık içinde...
29.11.2023
Kadere teslim olmayı, geçmiş zamanın öznesi olanlardan öğreniriz. Yaşanmış, bitmiş ve artık geçmiş olarak hatırlanan, bize gerçekleşmesinin mutlak olduğunu bildiğimiz ölümün içinden, yani henüz tecrübe etmediğimiz bir yokluktan seslenir. Bu sesin sahibi çoktan akıbetine teslim olmuştur ve varlığı -bir zamanlar...
10.11.2023
Bana katılır mısınız, yoksa “Adam sen de!” deyip geçer misiniz bilmem ama dünyanın çivisi hakikaten çıktı çıkıyor...
18.10.2023
21. yüzyılda savaşın bizzat kendisi insanlık suçu sayılması gerekirken, Netanyahu ve Biden adındaki iki bunak dünyayı yeni bir can pazarına sürüklemek istiyor. Kaç asırdır infial, kan ve acıyla kararan ufuklarda yükselen saltanatın seçilmiş yeni piyonları bunlar.
26.08.2023
Ruslar tuhaf millet doğrusu. Teferruatları bile bin bir çeşit hacimli ve oldukça çetrefilli tahlillere gebe. Sadece sosyal hayatlarındaki ketumluk değil, siyasi hamleleri de sır içinde sır...
05.08.2023
Søren Kierkegaard, fani ömrünü tamamlayıp da, altında ebedi uykusunu uyuyacağı mezar taşının üzerinde şu ibarenin yer almasını ister: "O, birey..."
19.07.2023
Bir antik kenti ziyaret ettiğimizde ne görmek isteriz? Asırlar önce yaşamış bir medeniyetin kent anlayışına dair ipuçları veren mimari özelliklerini mi? Antik dünyanın bir şekilde bugünlere uzanan zihin yapısının taşa ve toprağa nakşolmuş izlerini mi? Bizi şehirlerin kalabalıklarından, sütunlar ve...
01.07.2023
Son yıllarda aslında bir simülasyon içinde yaşadığımız düşüncesi sıkça tartışılır oldu. İnsanın varoluşun -özellikle çağımızda- doruk noktasına ulaşan bunalımından bir kaçışı, belki de onu kabul edişine dair bir tavır mıydı bu? Yoksa sahiden bir simülasyon içinde yaşıyor olma ihtimalinin bir...
24.06.2023
Bir ayna düşünelim. Geliyor, karşısına geçiyor, saçımızı düzeltiyor, yüzümüze bakıyor ve hiç bir tuhaflık sezmeden evden çıkıyoruz. Gündelik hayatta bu eylemin yadırganacak hiç bir tarafı yok. Her gün tekrarladığımız gayet tabî bir hareket… Bir de, teşbihte kusur olmaz deyip, fantazmalar...
24.03.2023
Hiç şüphesiz ki, kavramsallaşan her şey bir yönüyle tahlil edilmeye ve kimi zaman teknik ve somut, kimi zaman ise daha soyut bir şekilde ele alınmaya açıktır. Bu, kavramsallaşan her şeyin mutlak akıbetidir… Geçen günlerde bendenizin bir yazısında tasavvuf hakkında “mistisizm”...
24.02.2023
Ezelden ebede, tüm garipler için… Mahzun olup da, garip sırtına kaderini yüklenen yolcu, yine yola mı çıkıyorsun? Bilirim kaderine yaldız yaldız yazılmıştır terk etmek, yine neyi terk ediyorsun? Sisli dağ eteklerinde bırakıp da izini, yardan gayrısına yumup da gözünü ve...
31.01.2023
“Hiçbir şiir bir mezar taşı kadar milli olamaz. Çünkü onda el emeği, göz nuru, sanat vardır ve onlar bize bizi anlatır.” der Yahya Kemal. Pierre Loti ise “Aziyade” adlı o hüzünlü romanının sonunda şöyle bahseder mezarlıklarımız ve mezar taşlarımızdan: “Bu...
17.01.2023
Geçen sabahlardan bir sabah, oturduğum yerde gözümü baba yadigarı duvar saatine mıhlamış düşünüyorum… Dışarıdan gelen birkaç uğursuz karga çığlığını da bastırmak istercesine şöyle mırıldanıyorum sonra: “Zamanı ölçmeye yarayan bu aletler, yani saatler, ne zaman bizi ölçer oldu, iste biz o...
21.12.2022
İslam tarihinde mühim bir rol oynayan “tasavvuf” mefhumunun kelime kökenine tasavvuf hakkında yazılan ilk kaynaklarda pek değinilmese de, tasavvuf erbabı kimseler için bir ünvan olarak kullanılan “sûfi” kelimesi pek çok kaynakta irdelenmiştir. Tasavvuf’un kelime kökü, tasavvuf ile ilgili yazılmış ilk...
19.12.2022
Mazrûf olan zarfın içindedir elbet, ama mazrûf olanı taşıyan o zarf, başka hangi zarfın içindedir? İç içe geçmiş bu girift ve uzun silsileler silsilesinde, bir diğerinin dışında olan, hem nasıl muhafaza etmekte ve yine muhafaza edilmektedir? Tabiata göz atalım… Her...
28.11.2022
Bu devran nereden gelmekte, nereye gitmektedir? Üzerinde temkinli adımlarla yürüdüğümüz yollar nereye varmaktadır? Mevsimler neden değişmekte, güneş neden her gün doğup batmaktadır? Zaman nereye doğru akmaktadır? Bu sualler kainatta insan eliyle yanan ilk ateş kadar eskidir. Hiçbir zaman yeni bir...
21.11.2022
İslam dinine göre her şey, bir nokta ve noktanın kendisine münhasır birliğinden çokluğa erişerek âlemi oluşturmuştur. Allah’ın âlemi var etmesi, idrak çerçevesinden metafizik duyumlara açık olan İslam dininin temelini de, görünebilen âlemin görünmeyen kısmına tâbi kılmıştır. Tezatların (Zahir/Batın) kendi içerisindeki...
31.10.2022
Son zamanlarda en ünlü sanat eserlerine yapılan saldırılar gündemi meşgul etmiyor. Evet yanlış okumadınız, gündemi meşgul etmiyor. Farkında mıydınız? Bu saldırıların yankısı, birkaç duyum ve üzerine sarf edilen birkaç entelektüel kelamdan ibaret. Dünyanın en ünlü müzelerinde, en ünlü eserlerde cereyan...
25.10.2022
Rasim Özdenören, kaleme aldığı denemelerle, deneme türünde mükemmel eserler vermesinin yanı sıra öykücülüğü ile de Türk öyküsünün mihenk taşlarından biridir. Öykülerinde toplumsal yapıyı, aile hayatını, insanın çaresizliğini ve inancını ele alan Özdenören, edebiyatımıza mühim izler bırakmıştır. Rasim Özdenören’in öyküleri yalın,...
18.10.2022
Bir akşam vakti, internet sitelerinin birinde önüme çıkan bir habere göz gezdiriyorum. Haberde, dünyanın en seçkin bilim dergilerinden olan Neuron dergisinde yer alan bir makaleden bahsediliyor. Cortical Labs şirketinden Brett Kagan adlı bir doktor kaleme aldığı makalesinde, bir laboratuvar tüpünde...