ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Selimcan Yelseli

Sanat Tarihçi/Yazar
29.11.2023
Kadere teslim olmayı, geçmiş zamanın öznesi olanlardan öğreniriz. Yaşanmış, bitmiş ve artık geçmiş olarak hatırlanan, bize gerçekleşmesinin mutlak olduğunu bildiğimiz ölümün içinden, yani henüz tecrübe etmediğimiz bir yokluktan seslenir. Bu sesin sahibi çoktan akıbetine teslim olmuştur ve varlığı -bir zamanlar...
10.11.2023
Bana katılır mısınız, yoksa “Adam sen de!” deyip geçer misiniz bilmem ama dünyanın çivisi hakikaten çıktı çıkıyor...
18.10.2023
21. yüzyılda savaşın bizzat kendisi insanlık suçu sayılması gerekirken, Netanyahu ve Biden adındaki iki bunak dünyayı yeni bir can pazarına sürüklemek istiyor. Kaç asırdır infial, kan ve acıyla kararan ufuklarda yükselen saltanatın seçilmiş yeni piyonları bunlar.
26.08.2023
Ruslar tuhaf millet doğrusu. Teferruatları bile bin bir çeşit hacimli ve oldukça çetrefilli tahlillere gebe. Sadece sosyal hayatlarındaki ketumluk değil, siyasi hamleleri de sır içinde sır...
05.08.2023
Søren Kierkegaard, fani ömrünü tamamlayıp da, altında ebedi uykusunu uyuyacağı mezar taşının üzerinde şu ibarenin yer almasını ister: "O, birey..."
19.07.2023
Bir antik kenti ziyaret ettiğimizde ne görmek isteriz? Asırlar önce yaşamış bir medeniyetin kent anlayışına dair ipuçları veren mimari özelliklerini mi? Antik dünyanın bir şekilde bugünlere uzanan zihin yapısının taşa ve toprağa nakşolmuş izlerini mi? Bizi şehirlerin kalabalıklarından, sütunlar ve...
01.07.2023
Son yıllarda aslında bir simülasyon içinde yaşadığımız düşüncesi sıkça tartışılır oldu. İnsanın varoluşun -özellikle çağımızda- doruk noktasına ulaşan bunalımından bir kaçışı, belki de onu kabul edişine dair bir tavır mıydı bu? Yoksa sahiden bir simülasyon içinde yaşıyor olma ihtimalinin bir...
24.06.2023
Bir ayna düşünelim. Geliyor, karşısına geçiyor, saçımızı düzeltiyor, yüzümüze bakıyor ve hiç bir tuhaflık sezmeden evden çıkıyoruz. Gündelik hayatta bu eylemin yadırganacak hiç bir tarafı yok. Her gün tekrarladığımız gayet tabî bir hareket… Bir de, teşbihte kusur olmaz deyip, fantazmalar...
24.03.2023
Sanat tarihçi, Linda Nochlin’in, “Müzeler ve Radikaller: Bir Olağanüstü Durumlar Tarihi” adlı yazısını okuduğumda, hayatın katı gerçekliğiyle böyle estetik bir yazıda yüzleşmenin şaşkınlığını bir süre üzerimden atamamıştım. Bu şaşkınlık kainatın bana verdiği yeni bir hediye misali gururla sırtıma geçirip dolaştığım...
24.03.2023
Hiç şüphesiz ki, kavramsallaşan her şey bir yönüyle tahlil edilmeye ve kimi zaman teknik ve somut, kimi zaman ise daha soyut bir şekilde ele alınmaya açıktır. Bu, kavramsallaşan her şeyin mutlak akıbetidir… Geçen günlerde bendenizin bir yazısında tasavvuf hakkında “mistisizm”...
24.02.2023
Ezelden ebede, tüm garipler için… Mahzun olup da, garip sırtına kaderini yüklenen yolcu, yine yola mı çıkıyorsun? Bilirim kaderine yaldız yaldız yazılmıştır terk etmek, yine neyi terk ediyorsun? Sisli dağ eteklerinde bırakıp da izini, yardan gayrısına yumup da gözünü ve...
31.01.2023
“Hiçbir şiir bir mezar taşı kadar milli olamaz. Çünkü onda el emeği, göz nuru, sanat vardır ve onlar bize bizi anlatır.” der Yahya Kemal. Pierre Loti ise “Aziyade” adlı o hüzünlü romanının sonunda şöyle bahseder mezarlıklarımız ve mezar taşlarımızdan: “Bu...
17.01.2023
Geçen sabahlardan bir sabah, oturduğum yerde gözümü baba yadigarı duvar saatine mıhlamış düşünüyorum… Dışarıdan gelen birkaç uğursuz karga çığlığını da bastırmak istercesine şöyle mırıldanıyorum sonra: “Zamanı ölçmeye yarayan bu aletler, yani saatler, ne zaman bizi ölçer oldu, iste biz o...
21.12.2022
İslam tarihinde mühim bir rol oynayan “tasavvuf” mefhumunun kelime kökenine tasavvuf hakkında yazılan ilk kaynaklarda pek değinilmese de, tasavvuf erbabı kimseler için bir ünvan olarak kullanılan “sûfi” kelimesi pek çok kaynakta irdelenmiştir. Tasavvuf’un kelime kökü, tasavvuf ile ilgili yazılmış ilk...
19.12.2022
Mazrûf olan zarfın içindedir elbet, ama mazrûf olanı taşıyan o zarf, başka hangi zarfın içindedir? İç içe geçmiş bu girift ve uzun silsileler silsilesinde, bir diğerinin dışında olan, hem nasıl muhafaza etmekte ve yine muhafaza edilmektedir? Tabiata göz atalım… Her...
28.11.2022
Bu devran nereden gelmekte, nereye gitmektedir? Üzerinde temkinli adımlarla yürüdüğümüz yollar nereye varmaktadır? Mevsimler neden değişmekte, güneş neden her gün doğup batmaktadır? Zaman nereye doğru akmaktadır? Bu sualler kainatta insan eliyle yanan ilk ateş kadar eskidir. Hiçbir zaman yeni bir...
21.11.2022
İslam dinine göre her şey, bir nokta ve noktanın kendisine münhasır birliğinden çokluğa erişerek âlemi oluşturmuştur. Allah’ın âlemi var etmesi, idrak çerçevesinden metafizik duyumlara açık olan İslam dininin temelini de, görünebilen âlemin görünmeyen kısmına tâbi kılmıştır. Tezatların (Zahir/Batın) kendi içerisindeki...
31.10.2022
Son zamanlarda en ünlü sanat eserlerine yapılan saldırılar gündemi meşgul etmiyor. Evet yanlış okumadınız, gündemi meşgul etmiyor. Farkında mıydınız? Bu saldırıların yankısı, birkaç duyum ve üzerine sarf edilen birkaç entelektüel kelamdan ibaret. Dünyanın en ünlü müzelerinde, en ünlü eserlerde cereyan...
25.10.2022
Rasim Özdenören, kaleme aldığı denemelerle, deneme türünde mükemmel eserler vermesinin yanı sıra öykücülüğü ile de Türk öyküsünün mihenk taşlarından biridir. Öykülerinde toplumsal yapıyı, aile hayatını, insanın çaresizliğini ve inancını ele alan Özdenören, edebiyatımıza mühim izler bırakmıştır. Rasim Özdenören’in öyküleri yalın,...
18.10.2022
Bir akşam vakti, internet sitelerinin birinde önüme çıkan bir habere göz gezdiriyorum. Haberde, dünyanın en seçkin bilim dergilerinden olan Neuron dergisinde yer alan bir makaleden bahsediliyor. Cortical Labs şirketinden Brett Kagan adlı bir doktor kaleme aldığı makalesinde, bir laboratuvar tüpünde...
07.10.2022
Masamda oturmuş, ellerimi birer yumruk halinde çenemin altına sabitlemiş, bahçemde serin sonbahar rüzgârlarıyla uçuşan hazan yanığı yaprakları seyrediyorum. Birden içimde bir özlem uyanıyor. Yönünü tayin edemediğim, onu harekete geçiren şeyin ne olduğunu bilemediğim bir özlem… Bir yaz gününü mü, yoksa...
26.09.2022
Hayli zaman oldu, şöyle iki üç satır yazma gayretimde, bana eşlik eden bir Zeki Müren şarkısı dinlemiyordum. Geçtiğimiz günlerde Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Zeki Müren’in vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlediği halka açık etkinliğe çok kıymetli dostların vesilesiyle katılma fırsatı bulup, orada birbirinden...
17.09.2022
Türklerin İslam dinini kabul etmeden önce Asya coğrafyasında varlığını sürdüren Uygur devletinin yarı göçebe olarak sürdürdükleri yaşam tarzlarının yerine, dönemin koşulları gereğince yerleşik yaşama geçmeleri, Türk sanat tarihi açısından oldukça mühimdir. Uygurların, Doğu Türkistan bölgesine göçleri yerleşik hayata geçişi de...
12.09.2022
Çok sevdiğim bir cümle var. Ne zaman bir şeyin özünden bahsetsem kullanırım: “Efrâdını câmi, ağyârını mâni.” Madde ve manayı insan aklında bir yanıp bir sönen şüphelere mahal vermeden, kendi özüyle kapsayan, durumu hülâsa etmeye yarayan müthiş bir cümle bu. Bu...
04.09.2022
Yapay zekalar, 80’li, 90’lı yıllarda da konuşuluyordu ama, teknolojik atılımın bu ilk adımları, sadece keşfetme arzusunu besleyen bir merakın masumiyetini taşımaktaydı. Bu merak öyle  masumdu ki, 80’li, 90’lı yıllarda yapay zeka kavramı ütopik fikirlerin gözde malzemesiydi. Nitekim Bilim-Kurgu türündeki filmler...
24.08.2022
Ferdinand Hodler’in “Hayal Kırıklığına Uğramış Ruhlar” adlı tablosu, hiç şüphesiz hepimizin aşina olduğu bir tablo olmakla beraber, genel kompozisyonuyla da oldukça dikkat çekici bir eserdir. 1892 yılında tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser, 120 x 299 cm boyutlarındadır. Eser...
10.08.2022
Bursa tarihsel arka planıyla, sosyal ve kültürel dokusuyla, her daim ehemmiyetini muhafaza etmiş bir şehirdir. Osmanlı medeniyetinde 19.yüzyılda başlayan yenileşme hareketleri, Bursa şehrinin de sosyal ve kültürel yapısını etkilemiş ve Bursa şehrinde de bu yenileşme hareketlerinin izleri görülmeye başlamıştır. Lâkin...
09.08.2022
Aylar önce sosyal medyada Eyüp Sultan türbesinde çekilmiş bir video dolaşmaya başladı. Bir şahıs, etrafındakilere duvardaki çinileri göstererek, motiflerin şeytana benzediğini söylüyor ve soruyordu:  “Ne zamandan beri ihanete uğruyoruz?” Ne zamandan beri ihanete uğruyoruz? Üzerinde düşünülecek bir sual değil bu...
01.08.2022
Bir toplumun matbuat kültürü, dönemlerin siyasi gelişmelerinin yanında, o toplumun sosyolojik bir aynasıdır da aynı zamanda. Bugün tab olunmuş, yani basılmış ve bir matbuat eseri olarak önümüze gelmiş bir gazeteden ziyade, teknolojinin gelişmesi ile gittikçe dijitalleşen iletişim araçlarıyla karşı karşıyayız....
23.07.2022
Çocuk sezgimin beyaz yüzüme hediyesi masumiyet, sarı saçlarımın akşam güneşlerinde yüzdüğü o demler, yani büsbütün, eski bir sandıktan çıkarıp her gün tesellime özenle astığım çocukluğum…  Bahçesindeki ihtiyar ceviz ağacının, sarı bir ikindi hüznünü gölge gölge böldüğü evimizin geniş salonunda, her...