tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Mehmet Poyraz

Gazeteci ve Araştırmacı Yazar
03.11.2023
Yahudilerin, günümüzde Ukrayna ile Rusya topraklarının içerisinde kalan ve Doğu Avrupa olarak da bilinen, asırlar öncesinde Türk kavimleri; Hunların, İskitlerin, Sermetlerin, Hazarların ülkesi olan, Moğol istilasına kadar bilinen adıyla Deşt-i Kıpçak sahasında kimi kaynaklara göre Kafkasya üzerinden M.Ö. 6.yüzyılda ortaya...
21.10.2023
İki buçuk yıl oldu bir türlü kurtulamadık Netanyahu’dan! Anasının adına kayıtlı Sebilürreşad Ltd. Şti. üzerinden beraber çalışıyorduk. Şirkette ben fikir işçisi o da aldığı vekaletle şirketi yönetiyor ve tacirlik yapıyordu. Aktif olarak şirketin içerisinde yer alamıyordu zira devlet memuruydu. Bilirsiniz...
24.07.2023
Fahri Armaoğlu’nun çalışmalarını merkeze alarak “Amerikan okulları krizini” anlatmaya giriştiğimiz bu metnimizdeki ifade etmeye çalıştığımız görüşler ilk defa tarafımızdan ileri sürülmüştür. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, Fahri Armaoğlu çizgisinin takip edilmeye çalışıldığını düşünmekteyiz. Armaoğlu dönemle ilgili metinleri ilk tercüme eden kişi...
22.07.2023
Polis fukara mahallelerde konutları denetlerken sinemalar ve kahvehaneler de kapatılır. Üstü başı kirli insanlar saçları kestirilip hamama götürülür. Tifüs hastalığı uzun yıllar dünyanın başına bela olmuştur. Özellikle savaş dönemlerinde ortaya çıkan bu hastalık Milli Mücadele döneminde de kendisini göstermiştir. Anadolu...
18.03.2023
Birinci Dünya Savaşı’nın (28 Temmuz 1914-11 Kasım 1918) taraflarından İtilaf Devletleri, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Çarlık Rusya’dan teşkil idi. Aynı grupta kademeli olarak Britanya ile Fransa’nın sömürgesi altındaki ülkelerle ile son olarak Amerika Birleşik Devletleri de yer alır. Osmanlı İmparatorluğu’nun...
12.03.2023
Birinci Dünya Savaşı’nın (28 Temmuz 1914-11 Kasım 1918) bitiminin hemen ardından Anadolu’ya giren işgal güçlerini haber alan aziz milletimiz hiçbir yerden emir almadan ve direnişe dair bir söz bile beklemeden harekete geçmiştir. Nihayetinde Osmanlı’yı paylaşmak ve ekonomik çıkarın önde tutulduğu...
07.03.2023
6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de Pazarcık merkezli ilk deprem gerçekleştiğinde Adana’dan anacağızım şiddetli sarsıntıdan 3 dakika sonra, saat tam 04.20’de beni aramıştı. Yine aynı saatlerde Gülendam Berfin’de Adana’dan arıyordu fakat biz o saatte, karlı ve soğuk bir Ankara gecesinin...
31.01.2023
İttihad-ı İslamSebîlürreşad’daki fikir yürüyüşüne 1908 yılında başlayan Mehmet Âkif Ersoy, Fatih camisinde yazdığı ve derginin ilk sayısında yer alan şiirinde babasıyla olan bir anısını paylaşır:“Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir ‘Bu gece sizinle camiye gitsek de gelsek erkence./Giderseniz geliniz, sâde orada...
09.11.2022
MEHMET POYRAZ (Gerçek Tarih) – Bestami Yazgan’ın “Hayat Yolunda İnsan Kalmak” adlı deneme türündeki eseri Nar Genç yayınlarından çıktı. Şair kimliğiyle öne çıkan, hikâyeleri ve masallarıyla geleceğin nesillerinin inşasında önemli rol üstlenen Bestami Yazgan, bu eserinde, yaşadıklarından yola çıkarak ve...
29.10.2022
Konuşan: Mehmet Poyraz Gazeteci ve araştırmacı yazar Mustafa Armağan ile merhum Rasim Özdenören üstadımız hakkında Gerçek Tarih adına söyleşi gerçekleştirdik. Daha çok tarih araştırmalarıyla öne çıkan Armağan, söyleşimizde hatıratından kesitler sunarken Özdenören hakkında tespitlerde bulundu. Özdenören’in en çok hangi şehre...
28.10.2022
1937’de annesi ile babası nişanlıdır. Babası bir rahatsızlık geçirir ve hastanede tedavi görür. Taburcu olacağı gün babasının ağabeyi yani amcası gelir. Hemşire Rasim Özdenören’in babasının evli olup olmadığını amcasını sorar. Onlar da nişanlı olduğunu söyler. Hemşire sözlerine devam eder: “Bunun...
04.10.2022
1917 yılında Çarlık Rusya’da gerçekleşen sosyalist ihtilal tüm dünyada “Ekim Devrimi” olarak bilinir. Bolşevikler tarafından organize edilen ihtilal Jülyen takvimine göre ekim ayında gerçekleştiğinden adı “Ekim Devrimi” şeklinde hafızalara kazınmıştır. Tüm dünyanın kullandığı ve günümüzde dahi esas takvim olan Miladi’ye...
18.09.2022
Malûmâtçı (Baba) Tahir Bey (1864-1912)’in İstanbul’da çıkarmış olduğu yayınlardan Arapça El-Malûmât’ın editörlüğünü yaparak matbuat hayatına adım atan Şami Damulla sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Çin sınırları arasında ilginç bir hayat sürer. Kimine göre İngiliz ajanıydı, kimine göre Osmanlı...
07.09.2022
Asım Gültekin’i (1975-2020) aralarında başta Akif Emre (1957-2017) olmak üzere kurucuları arasında yer aldığı internet sitesi sayesinde tanımıştım. 2008’in kış günlerinden birinde olmalı ve o vakitler Adana’dayım. Bahse konu olan internet sitesine büyük emekler verdiğini uzun uzun anlatmama gerek yok...
20.08.2022
Adana’nın tarımda makineleşmeye gitmeye başlaması 1860’lı yılların başına denk düşer. Tarımda makineleşmeyi özendirmek adına ithalatı yapılan tarım araçları gümrük vergisinden muaf tutulur. 1865’lerden sonra Çukurova’da üretilen pamuğa talepler azalmaya başlar. 10 yıl kadar tarım araçlarının ithali yavaşlar ve neredeyse hiç...
13.08.2022
Yazı hayatına 1901 yılında Servet-i Fünun dergisinde başlayan Babanzâde Ahmet Naim 1872 Bağdat doğumludur. Servet-i Fünun’daki ilk yazıları Arap edebiyatından seçtiklerinin tercümeleri ve bunlara koyduğu şerhlerden oluşan Babanzâde felsefe âlimi olarak da bilinir. Her ne kadar Batı’ya hayranlığı ön plana...
11.08.2022
Hatırlayacak olursak Sultan II. Abdülhamid’i tahttan indiriliş sürecini tetikleyen ve Rumi takvime göre 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) tarihinde zuhur eden 31 Mart Vakası dönemin yönetimine karşı gerçekleşmiştir. Birçok tarihi hadiselerimiz gibi II. Meşrutiyet’in en önemli hadisesi olan 31...
18.07.2022
23 nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi (BMM) açılır. Mustafa Kemal Paşa 24 nisan tarihli BMM’deki gizli celsede, Avrupalıların Bolşeviklerden çekindiğini, yine Bolşeviklerle Türklerin işbirliği yapmasından endişe duyduğunu dile getirerek, Sovyetlerden yardım alınabileceğine vurgu yapar. 26 nisanda Lenin’e mektup yazan Mustafa...
02.07.2022
1908’de darbeyle tahttan indirilen Sultan II. Abdülhamid, sosyalizme karşı tedbirler alıyor, gençlerin Avrupa’ya gidip tahsil görmesinden ziyade, oralardan öğretmen getirip İstanbul’da eğitim vermesinden yanaydı. Avrupa’ya giden gençlerin, memlekete sosyalist fikirlerle dönüp devletin başına bela olacağını söyleyen Abdülhamid, Rusya’da Şubat Devrimi...
28.05.2022
Osmanlı’nın ilk süreli yayını Tanzimat Dönemi’nde Takvim-i Vekayi’nin devlet tarafından 1831’de çıkarılmasından dokuz yıl sonra ikinci süreli yayın yarı özel şekilde Ceride-i Havadis adıyla William Churchill tarafından çıkartılır. Ceride-i Havadis İstanbul’un ikinci Türkçe gazetesi olması özelliğine sahiptir. Takvim-i Vekayi’den çok...
24.04.2022
Tarih şuurunun ne kadar kıymetli olduğunu Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla bir kez daha öğrenmiş olduk. Şu an önümüzdeki savaş tablosuna baktığımızda, aslında bunun en azından Rusya açısından ilk olmadığını söylememiz mümkündür. ABD’nin başını çektiği NATO’nun Müslüman coğrafyada yaptıklarını hepimiz biliyoruz....
15.03.2022
2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Condoleezza Rice’in daha 2003 yılında, Ulusal Güvenlik Danışmanı iken kaleme aldığı “Ortadoğu’yu Dönüştürmek” başlıklı makalenin en başta hatırlanmasının iyi olacağı kanaatindeyim. Rice’tan bahsetmem şudur ki: Irak’a, Afganistan’a, Çeçenistan’a ve Gürcistan’a dikkat...
11.03.2022
İstiklal Marşı’nın 100.yılı vesilesiyle, geçtiğimiz yıl 12 Mart günü, gazeteci Mehmet Aydın’ın hazırlayıp sunduğu ve TV DEN ekranlarında yayınlanan programa canlı yayınla konuk olmuştum. Milli Şairimizi yâd edip İstiklal Marşı’nın nasıl yazıldığına dair sohbet ederken, Akif’in Ankara’da Taceddin’de dizeleri kaleme...
04.02.2022
Kazan Hanlığı’nın 1552’de Ruslar tarafından yıkılmasıyla yeni kurulan Çarlık Rusya tarafından bölgede Müslümanlar üzerinde asimilasyon politikası uygulanmaya başlar. Müslümanlar’ın toprakları zorla ellerinden alınıp Ruslar’a verilirken, Ortodoks Hıristiyanlığı’na geçmeleri için baskılar da yapılır. Bu zulme ilk maruz kalanlar Kazan Türkleri’ydi, Tatarlar’dı....
31.01.2022
Bu aralar yoğunluktan dolayı fazla metinler kaleme alamıyordum. Son olarak Kazakistan’daki meselelere dair bir metin bile kaleme alamamıştım. Fakat değerlendirmelerimizi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla duyurmaya çalışmıştık. En son karşımıza Ukrayna-Rusya savaş olasılığını çıkardılar. Bununla ilgili pek çok soruya maruz kalmıştım....
20.11.2021
Yazımızın hikâyesi aslında Ankara’da Dost Kitabevi’nde başladı. Dergilerin olduğu bölümün sağ tarafına oldukça şık bir kitap rafı konmuş. Bilirsiniz çoğu yayınevinin tedarik ettiği raf türünden. Renk cümbüşü gibi duran kapağıyla dikkat çeken Yapı Kredi Yayınları (YKY)’ndan çıkan “Noel Domuçu ile...
30.10.2021
İnternet ortamında sadece Dünya Bizim’de yazmaya çalışıyordum. Okuduğumuz kitapları elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ilgili okura anlatmaya gayret ettik merhum Akif Emre’nin mirası Dünya Bizim’de. Gerçek Tarih’in (gercektarih.com.tr) ilk temelini 2021’nin Mayıs ayı sonlarında attık. Haziran ayının başlarında gerekli yasal ve...
05.09.2021
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ayrıldığı işyeri hakkında konuşanlara ve tavır alanlara kesinlikle karşıyım. Öyle kötü bir hadise yoksa da eski ekmek teknesiyle kişi mutlaka görüşmelidir. Ki, ben zaten öyle yapıyorum. Yakinen tanıyanlar çok iyi bilir beni. Yıllar önce çalıştığım işyerleri...
21.07.2021
Bilirsiniz, şimdiler de hayli popüler olan tarih dizilerinin ekranlarda boy göstermesi “Muhteşem Yüzyıl” ile başlamıştı. Fakat bu dizinin ilk gösterimi başladığında yine bildiğiniz gibi toplumun çeşitli kesimlerinden olumsuz tepkiler de gelmişti. Muhteşem Yüzyıl dizisine tepki gösterenler şöyle demekteydi genellikle: “Böyle...
10.07.2021
Şu sözü hepimiz biliriz: “İşi ustasından öğrenmeli.” Gerçekten bunu hepimiz bildiği halde, günümüzde kaç kişi bir ustaya danışıyor? Haydi trend olan bir cümleyle devam edelim: “Z Kuşağı buna ne diyor veya yine aynı kuşak ‘ustadan öğrenme’ meselesine nasıl bakıyor?” Farkında...
12