ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Salih Günay

Yazar
  06.12.2023
  Her kitabında dile olan hâkimiyeti ve şair olmasının verdiği ayrıcalıkla nazım dilini nesrin içerisine sokmuş ve kendine has bir nesir dili oluşturmuş ender şahsiyetlerden biridir Meriç. Tabi bunun ötesinde Cemil Meriç’i 70 sonrası kuşaklar için önemli kılan şey, kendine has...
  21.10.2023
  Oryantalizm, diğer ismiyle Şarkiyatçılık, sömürgecilikle iç içe geçmiş bir kavram olup Batı’nın Doğu toplumlarını, kültürlerini ve dillerini inceleyerek sanat, edebiyat veya kültürel çalışmalarını yorumlama biçimidir. Oryantalizmi, “sömürgeciliğin öncü kuvveti” olarak tanımlayanlar olduğu gibi, “sömürgeciliğin mühimmat deposu” olarak yorumlayanlar da bulunmaktadır;...
  17.06.2023
  (Âlimden entelektüele dönüşen entelektüel imgesi) Entelektüel, dünya tarihinin kuşkusuz en tartışmalı kişilerinden biridir. Zamana ve mekâna göre kalıba sokulan her toplumun her ideolojinin ve hatta her yazarın kendine göre tanım atfettiği; kimilerinin aydın kimilerinin de intelenjisiya olarak isimlendirdiği ancak herkesin...