ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Mahmut Öz

Araştırmacı/Yazar
  06.03.2023
  Kahramanmaraş merkezli 7.9 ve 7.6 ölçekli depremin etkilediği alanın büyüklüğü ve etkisi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. İnsanlığı son zamanda etkileyen en önemli olay olarak görülmektedir. Yaşadığımız topraklarda fay hattı var mı, binalarımız projeye uygun mu, burada su yatağı var mı...
  10.09.2022
  Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümayun’da görüşülen konular, verilen fermanlar, emirler Mühimme Defteri’ne işlenirdi. Nişancılar verilen fermanlara ve emirlere gönderilen mektuplara padişah tuğraları vurulur, bunlar, ilgili beylere, kadılara ve sancaklara gönderilirdi.1565 yılında, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında görüşülen konulardan, özellikle Teke bölgemizi...
  09.07.2022
  Yangınlar, iklim koşulları, meteorolojik gelişmeler ve insan hataları ile başlayıp ve biten felaketler midir? Yoksa tabiat varlıklarının yok edilmesi, yerleşim alanlarının, otlakların bitki florasının ortadan kaldırılması ile yeni bir küresel savaş mı yapılmak istenmektedir. Manavgat ilçesinde 28 temmuz 2021 tarihinde...
  30.06.2022
  Yedi medeniyete şahitlik yapmış ender kentlerden birisi Antalya ilinin Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Etenna, diğer adıyla Sırt Köy tüm gizemi ile keşfedilmeyi beklemektedir. Sırt Köy, Manavgat’a 23 km uzaklıkta, 900 metre yükseklikte dağlık bir köydür. Antik dönem yol güzergâhı...
  21.02.2022
  Hacıisalı Yörükanı Manavgat Bölgesinde ki gücü ve yerleşim yerlerine bakıldığı zaman, dönemin en güçlü yörükanından olduğu açıkça görülmektedir. Belgelerde en çok göreceğiniz, birçok olaylara karışmış, idam cezaları almış bir aşiret olarak Hacıisalı Aşiretini ayrıca anlatmak gerekmektedir. Hacıisalı Aşireti konargöçer taifesinden...
  11.11.2021
  Eşkincisi Sipahileri Osmanlı devlet sisteminde önemli bir yer tutardı. Sipahilere bir yer tımar olarak verilir ve o yerin vergilerini o sipahiler toplardı. Her an savaşa hazır olan sipahiler savaşta yanında götürdüğü yamak tabir edilen yardımcıları olurdu. Hatta bu yamaklar Sipahiye...
  20.10.2021
  Değirmenözü Köyü Manavgat ilçesi sınırları içinde, Osmanlı Devleti döneminde Teke Karahisarı içinde yer almış Antalya-Isparta sınırını oluşturan Toros sıradağlarının başında konuşlanmıştır.      Selçuklu ordularının Antalya seferi sırasında geçtiği bir güzergâh üzerindedir. Aynı zamanda Selçuklu Devleti döneminde ve Hamidoğulları beyliğinin Iğdir...