ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

H.Hilal Şahin

Doç.Dr., Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü
  14.09.2022
  Asya’dan Avrupa’ya, Anadolu’dan Afrika’ya geniş bir coğrafyada yüzyıllarca hükmetmiş olan atalarımız, hem İslam’ın yayılmasında hem de Türk kimliğinin kalıcı olmasında büyük roller üstlenmişlerdir. Bir hükümdar için en zor şeylerden biri de birçok etnikten insanın yaşadığı bölgeyi yönetmek olmuştur. Buna en...
  17.07.2022
  Türkler tarihin en eski dönemlerinden beri ana yurtlarından zaman zaman farklı sahalara göç etmişler ve buralarda yine kendi teşkilatlarını kurarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu sahaların başında gelen yerlerden biri Anadolu öteki de Hindistan’dır. Anadolu’daki Türk varlığı Hindistan’daki Türk varlığı hemen...
  30.06.2022
  Tarih, insanla başlar ve insana ait olan her şey tarihin içinde değerlendirilir. Dolayısıyla tarihin anlaşılması, her şeyden önce insanın anlaşılmasına bağlıdır. Tarih, insanın üç boyutlu zamansallık bağlamında yaptıklarıyla var olur. Bu üç boyut, geçmiş, şimdi ve gelecektir. İnsan ise bu...
  08.03.2022
  Hindistan, XIX. yy’dan itibaren İngiliz hegemonyasına girmiş, bunun sonucu olarak tarihsel bir kırılma dönemi yaşamıştır. Sömürgecilik olgusu yıllarca Hint toplumunun kalabalık yığınlarıyla sessizliğe gömülmesine; maddi ve manevi değerlerinin sömürülmesine neden olmuştur. Hindistan’ın XX.yy’ın ortalarında bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte İngiliz sömürgesinin olumsuz...
  21.08.2021
  Bâbürlü Devleti’nin kurucusu (1526-1530) ve ilk hükümdarı olan Babür Şah, 14 Şubat 1483’te Fergana’da doğdu. Babası Timur’un to­runlarından Fergana hâkimi Ömer Şeyh, annesi Cengiz’in torunlarından Yûnus Han’ın kızı Kutluğ Nigâr Hanım’dır. Baba tarafından Timur’a, anne tarafından Cengiz Han’a dayanan bir...