tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Siyonizm ile Antisemitizm arasındaki bağ ve Siyonistlerin Nazilerden ne farkı var?

19.10.2022
A+
A-

Tarih yazımı gibi tarihi okumakta çok önemlidir. Hatta okuyanın algılarının etkisi daha büyüktür diyebiliriz. Bu bir kutsal kitap olunca önemi yarattığı etkiden anlaşılır. Bilindiği gibi indirilen en eski kutsal kitap Tevrat’tır. Hz. Musa Peygamber’e verilen bu ilahi kitap asırlarca tartışılan konuların da odak noktasıdır. Tam anlaşılmayan hala tartışılan “vaat edilmiş topraklar”, “seçilmişlik”, “Mesih’in gelmesi” gibi konuları Tevrat’ı okuyarak anlamak mümkünken okuma şeklimizle anlamadığımız gibi başka düşüncelere kılıf da uyduruyoruz.
Asırlar geçmiş olmasına rağmen “Kutsal topraklara sahip olma” fikrinin peşinden giden, emellerine ulaşmak için her türlü fırsatı değerlendiren Yahudiler, Osmanlı Devleti var oldukça amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyordu. Oyunda taşlar yeniden karıştırıldığında Osmanlı Devleti’nin olmadığı bir çağ tasavvuru ortaya çıktı. Nitekim iç ve dış durum Yahudilerin istediği gibi oluştu. Herkesin bildiği gibi Sultan II. Abdülhamid Yahudilerin taleplerini geri çevirmiş ve oyunlarını bozmuştu. Bunun intikamını Sultan II. Abdülhamid’e darbe yaparak alan Siyonistler ve destekçileri Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını planladı. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında dayatılan antlaşmalar tarihi iyi okuyan biri için ders niteliğindedir.
Daha eskiye gittiğimizde, Katolik Kilisesi’nin 2 bin yıl boyunca Yahudilere karşı tutumunu incelediğimizde -II. Vatikan Konsili ve 1964 resmi kararları- “Tanrı Katili” olarak Yahudi halkını kabul etmişlerdi. Bununla yetinmeyip bu halkın işledikleri günahlardan kurtulmaları için Hıristiyanlığa geçmeleri gerektiğini de eklemişlerdi. Bu tutum Batı’da Yahudilere olan nefreti artırdı. Endülüs’te Yahudi ve Hıristiyanların birlikte yaşadığı dönem bitmiş, Vizigotların kan kokan dini anlayışları sonucunda yarımada da Yahudilerin ve Müslümanların sesleri hâlâ yankılanmaktadır. Avrupa’nın din anlayışındaki mutlak güç olarak kendilerini görmeleri acımasız sonuçlar doğurdu. Bu kibirli düşünce sadece Hıristiyanlar da yoktu. İbranilerin kendilerini mutlak imtiyazlı görmeleri geçmişi unutmalarına neden oldu. Bunları söylerken tüm Yahudileri asla kastetmiyoruz. Ve tabi tüm Hıristiyanları da…
Hıristiyanlığa özgü antisemitizme en çarpıcı örnek haçlı seferlerini gösterebiliriz. Kudüs ’un alınışı esnasında, Godefroy de Bouillon ve ordusu Yahudileri havralara kapatıp ateşe vererek yakmaları katliamlarının boyutunu gözler önüne serer. Avrupa’da Yahudileri sürgün eden Haçlı zihniyetini Roger Garaudy “İlahi Mesajlar Toprağı Filistin” adlı kitabında; “İngiltere Kralı I.Edward onları 1290’da kovdu, Fransa Kralı Philippe de Bel ise 1306’da. Hıristiyan Avrupa’nın iki uç noktasında, İspanya’da ‘sıkı Katolik’ krallar 1492’de, son İslam devleti Gırnata Krallığını ortadan kaldırdıkları zaman Yahudileri kovar veya öldürürken ‘kutsal Rusya’ 1648’de Bogdan Khmielnitzky Kazaklarının büyük Yahudi katliamlarına tanık oldu,’’ ifadeleriyle tanımlamıştır.
Eski Ahit’in okunmasıyla değişen dengeler nelerdir?
Eski Ahit’in Luther tarafından Almancaya çevrilmesiyle kilisenin konumu sarsıldı. Dahası halkın Eski Ahit’teki kavramların mahiyetini bilmemesi “Kutsal toprakların” Yahudilere ait olduğu düşüncesinin zamanla yaygınlaşmasına neden oldu. İşte metni okurken benzetmeleri, istiareleri ve mecazları da göz önünde bulundurmalıyız. Nitekim bu tarz okumalar tarih ilminde hikâyeciliği ve efsaneleri artırmıştır. Eski Ahit’te geçen “seçilmişlik ve dönüş, toprak vaadi” gibi kavramların anlaşılmasında büyük yanılgılar oluştu. Lafzi okumanın sonuçlarını günümüzde Filistin halkını yalnızlığa itilişinde görmekteyiz. Antisemitizm yerini daha hümanist bakışa bıraktı. Sert uygulamalar yerini Yahudilerin göç etmesinin desteklenmesiyle sonuçlandı.
Tevrat’a bağlı olan Yahudiler bir devlet kurma ideallerinin gerçekleşmesi için inançlarına göre Mesih’in gelmesi bekler. Peki ya Siyonizm? Dini bir bakışı değil, milliyet olarak üstünlük kurmak isteyen Siyonizm hareketi; Theodor Herzl’in 21 temmuz 1902 tarihinde Lord Rothschild’a yazdığı mektubunda bir itiraf niteliğini taşır. Herzl, “Benim sömürgeleştirme projem derinlemesine bir araştırmayı gerektiriyor.’’ Cümlelerine bir örnek daha verirsek; Herzl’in İtalyan Kralıyla konuşmasında “Hayır! Hayır! Efendim, bizim hareketimiz tamamen milliyetçi bir harekettir.’’ Bu itiraflar Siyonizm’in tıpkı Avrupa milliyetçiliği gibi ırkçı bakışa sahip olduğunu gösterir. Siyonizm’in ana gayesi İngiltere ve Fransa gibi sömürgecilik ağında olmaktı. Herzl’in yazıları, mektupları incelendiğinde Doğu’nun karşısında Batı’yı temsil edecek sömürge gücü olmak istedikleri anlaşılır. Devletler bu hareketi desteklemeye başladıklarında artık İslam coğrafyasında geri dönülemeyecek bir yola girilmiştir. Herzl’in farklı vaatleri veya zekice ekonomik planlarıyla ilkin İngiltere’nin, sonra da ABD’nin desteğiyle projelerini hayata geçirdiler.
Nazilerin dünyada dengeleri değiştiren hamleleri Siyonistlerin emellerinde başarılı olmasını sağladı. Hitler, 2. Dünya Savaşı’nda 60 milyon can kaybına neden olmuştu. Burada sadece öldürülen Yahudi sayısı 4 milyon ile 6 milyon arasındaydı. Ama gel gör ki akıllarda sadece Yahudi katliamı kaldı ve rakam tam tespit edilemediği için dillerde katledilen 6 milyon Yahudi olarak kaldı. Bu bir insanlık suçudur. Ama tarihin en büyük soykırımı değildir. İsrail devleti kendisini meşrulaştırmak için medyanın tüm alanlarında bunu çok iyi kullandı. Haksızlığa uğramış olma imajını her seferde dillendirip işgallerine dayanak aradılar.
Kendileri insanlık suçu işlemeye devam eden Siyonistlerin Nazilerden ne farkı vardır? Siyonizm antisemitizmin devamıdır.
Beslendikleri kaynak gözyaşı ve kandır.

OKUMA TAVSİYESİ:
Roger Garaudy’nin “İlahi Mesajlar Toprağı Filistin” kitabı içeriği ve kitabın arkasında belgelerin fotokopileriyle her Müslüman’ın okuması gereken bir eserdir. Bu eserin özelliği içeriğinin geniş olması ve okurken başka konuları da araştırma hissi vermesidir. Yazımı yazarken yararlandığım temel kitaptı.

SÜMEYRA ÖZEL

Gerçek Tarih dergisi Ekim 2022 sayısında yayınlanmıştır.

Roger Garaudy-İlahi Mesajlar Toprağı Filistin
Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.