ref: refs/heads/v3.0
tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Araştırmacı yazar Mahmut Öz’den Manavgat tarihi kitapları

<strong>Araştırmacı yazar Mahmut Öz’den Manavgat tarihi kitapları</strong>
05.02.2023
A+
A-

(Gerçek Tarih)-Antalya’nın Manavgat ilçesinde ikamet eden ve dünya sağlık sektörüne ilaç firması ve eczanesiyle hizmet etmeye gayret eden Eczacı ve araştırmacı yazar Mahmut Öz imza attığı çalışmalarla memleketinden Osmanlı tarihine katkı sunmaya devam ediyor.

Antalya ve civarının tarihine dair kaleme aldığı metinlerinin yanı sıra çıkarmış olduğu kitaplarla dikkat çeken Mahmut Öz’ün son üç çalışmasının da Osmanlı tarihine katkı sunacağına şüphe yok.

*Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Manavgat Tahrir Defteri 856/1440,

*XX-XX. Yüzyıllar Arasında Manavgat’ın Sosyo-Ekonomik Gelişimi

*Manavgat’ta Aşiretler Cemaatler ve Oymaklar

İşte söz konusu kitapların tanıtım metinlerinden seçtiğimiz satırlar:

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE MANAVGAT TAHRİR DEFTERİ 856 / 1440

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Manavgat Tahrir Defteri 856/1440

Manavgat, Türk-İslam dönemi boyunca Türklerin çok yaygın olarak yerleştiği bir bölge olmuştur. Manavgat Osmanlı Devletine Hamidoğulları tarafından Antalya’nın barışçıl bir şekilde satılması sonucu hâkimiyeti altına girmiştir.

Osmanlı Devleti yeni aldıkları topraklarda tahrir defteri tutarlardı. Manavgat Tahrir Defteri, Murat Hüdavendigar zamanında, Yıldırım Beyazıd Han zamanında da tutulmuştur. Ancak bu defterler elimizde yoktur. Bu defterlerin varlığını elimizde bulunan bu tahrir defterinde atıf yapılmasından anlıyoruz.

Manavgat Osmanlı Devleti’ne Alaiye’den önce geçtiği için bölgemizde tutulan ilk defterden kabul edilmektedir. Alaiye Tahriri 1475 yılına aittir.

Bu defter Manavgat hakkında yayınlanmış en eski Osmanlı tahrir defteridir.

Manavgat Tarihi açısından çok önemli bir belgedir.

***

XI-XX YÜZYILLAR ARASINDA MANAVGAT’IN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ

XX-XX. Yüzyıllar Arasında Manavgat’ın Sosyo-Ekonomik Gelişimi

Bir kitap, belli bir iddia için yazılmalıdır. Önceki bilgilerin aktarılması, farklı bir bakış açısı getirilemiyorsa, o kitap bilineni tekrarlamak anlamına gelir.

Elinizdeki kitap yeni bir paradigma iddiasındadır.

1) Manavgat’ta gelen Türk boyları belli bir strateji ile bölgeye yerleşmişlerdir.

2) Türk Devlet Felsefesi, bilinenin aksine bir gaza kültüründen değil, “Sürdürülebilir bir ekonomik model” için fetihler yapılmıştır.

3) “Aç milleti doyurdum, az milleti çok ettim” kadim kültürünün başarılı bir uygulamasını Anadolu’da uygulamış, Arap Ordularının başaramadığı yerleşmeyi Türkler başarmıştır.

4) Anadolu’nun kalkınması için ticaret yollarının güvenliği bir kalenin güvenliğinden daha önemlidir.

5) İlk defa uluslararası ticaret sigortasını Selçuklu Türkleri yapmıştır.

6) Konargöçerlik, çaresizliğin, fakirliğin veya alışkanlığın eseri olarak meydana gelmiş bir yaşam biçimi değildir.

7) Konargöçerlik sürdürülebilir ekonominin vaz geçilmez unsurlarıdır.

8) Konargöçerler zamanının en zengin insanları idi. Çünkü nakit paraya sahiptiler. Toprak sahipleri ürettikleri ürünü bir yılda elde etmektedirler ve ürün bozulmadan satmak zorunda idiler. Konargöçerlerin hayvanları ise nakit para hükmünde olup, her an paraya çevrilebilmekteydi.

9) Bize batıdan geldiği söylenen birçok ürünün 1500’lü yıllarda Manavgat’ta yetiştiğini gösteren vergi kayıtları ile anlaşılmıştır.

10) Piyaz, turunçgiller, patates, susam, pamuk, uçucu yağ eldesi ve boyahanesi ile spesifik ürünlerin üretimi yapılmıştır.

11) Kervansaraylar, hanlar, ticaret yolları, köprüler, çeşmeler ile kalkınma için gerekli alt yapı elemanlarının yapıldığı ve korunduğu görülmektedir.

Türklerin Manavgat’ta geldiği 1225 yılından, yirmi yüzyıla kadar uzanan bir süreçte, Manavgat’ta meydana gelen ekonomik üretimleri, gelirleri, vergileri; 1440 yılına, 1530 ve 1575 yılına ait Osmanlı Tımar defterleri tek tek incelenerek kaydedilmiştir.

Bugüne kadar yapılmamış bir çalışma, kapsamlı olarak ilk defa kitaplaştırılarak, araştırmacıların ve halkımızın istifadesine sunulmuştur.

***

MANAVGAT’TA AŞİRETLER CEMAATLER VE OYMAKLAR

Manavgat’ta Aşiretler Cemaatler ve Oymaklar

Manavgat Bölgesi Oğuz Türkmen varlığının en çok yerleştiği yerlerden birisidir. Manavgat’ta bulunmuş, belirli bir zaman içinde yerleşmiş ve kaybolmuş tüm aşiretleri belgelerin el verdiği ölçüde, kaynaklara başvurarak bir “Aşiretler Tarihi” meydana getirilmiştir. Eserde Konargöçer, Etrak ve Ekrad kavramlarına da açıklık getirilmiştir. Yaklaşık 140 aşireti inceleyerek bu sahada büyük bir boşluğu doldurmaya gayret ettik.

gercektarih.com.tr

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.