tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Tanım üzerinden varlığı zihne yükseltme

28.06.2022
A+
A-

Tanım, isimlendirme anlamına geliyor. Her isimlendirme ise zihne yakınlaştırma, zihne çıkarma anlamındadır. Bu yüzden tanım; tanıma konu edinilen şeyi zihne çıkarma ve zihne yükselterek onu belirli sınırlar içinde anlaşılır kılma çabasıdır. Tanımın yapılması meselesi zihin açısından önemlidir. Bir şeyi tanımlamaya çalışırken o şey ile ilgili bilgimizin niteliği tanımın gücünü ve isabet ediciliğini gösterir. Tanım, belirli bir bilgi düzeyi ile ilişkilidir. Burada bilginin niteliği de önemlidir. Demek ki tanım için bilgi, bilgi içinde şey ile ilişkisinin niteliği önem arz eder.
Bilgi meselesi tanım açısından önemli olduğu kadar tanımı yapacak özne ve egemen açısından da önemlidir. Burada tanımı bir öznenin yapabileceğini çıkarabileceğimiz gibi öznenin egemenliği de esasa taalluk eder. Bu egemenlik, bilgiye dair olabileceği gibi siyasi, sosyal ve iktisadi zeminde sahip olunan egemenliğe de işaret eder. Yani tanımın neye taalluk edeceğine göre özne ve egemen değişkenlik arz edebilir. Bu da bize tanımlamanın birden fazla seçeneği olduğunu gösteriyor.
Bir tanımın doğru bir tanım olarak kabul edilebilmesi için o tanıma konu edinilen şeyin tanım ile doğasına yönelik bir değişim ve baskıyı taşımamalıdır. Yani tanım, şeyin zihne taşınarak onun zihinde belirginlik kazanmasına zemin oluşturmak ve bir başkasına aktarırken sağlıklı bir yolu işaret etmek anlamındadır. Tanımda en önemli unsur tanıma konu edinilen şey ile o şeye dair bilginin tekabüliyetidir. Yani tanımda şeye dair bilgide eksiklik veya doğasının dışında bir tasvir söz konusu olduğunda bu tanım yanlış olarak değerlendirilir.
Bilgi ile tanım arasındaki bu bağ, bilginin değerini ortaya çıkartır. Bilgi, tanım için kullanıldığında tanım ile o tanıma muhatap olan şeyin doğası karşılaştırılır. Ve tanımın doğruluğu, isabeti veya zaafı açığa çıkartılır.
Bilgi önemli dedik, her kültürün tanıma konu edindiği bir bilgi edinme yöntemi vardır. Bu yöntemden kaynaklı elde edilen bilgi ile ilişkili olarak tanımlarda farklılıklar doğuyor. Bu farklılığın nedenini bildiğimiz andan itibaren tanımın hangi koşullar içinde yapıldığını da açıklığa kavuşturmuş oluruz.
İlahi menşeli dinler, vahye dayalı oldukları için tanımları da ilahi bilginin kendisine dayalı olarak tanımlar yapılır. Tabi ki bu tanımlar insan zihnine indirgenerek yapılır. Ancak bu indirgeme aynı zamanda bir aşkınlığı hep içinde taşır ve duyguya hissettirilir. İslam, müslüman açısından bir tanım yaptığı zaman onu anlamanın dışında bir seçenek arayışına girişmez. Çünkü ilahi bir bilgi ile verili bir şekilde tanım yapılmıştır. Tanıma konu edinilen şeyin yaratıcısı, o yarattığı şeyi insan zihnine yakınlaştırma adına o insanların dili ile yapıyor ki insanlar biz bundan haberdar değildik demesinler…
İslam’ın dünya görüşü içinde oluşan medeniyet ve kültürün belirgin özelliği tanıma konu edindiği şeyi Kitap ve Uygulama/Sünnet içinde arar. Oradaki tanımı eksene alır. O tanımdan hareketle mevcut ile ilişkisini kurma girişimine yönelir. Bu onun tanım açısından takip ettiği yolu gösterir. İslam, bu açıdan ‘haber’ merkezli bir bakışa sahiptir. Fiil olarak aklını Haberin bildirdiğinin aktüel olana tekabüliyet’i açısından harekete geçirir. Kitap, bize Allah’ın isim ve sıfatlarını bildirdiği gibi emir ve nehiyleri bildirir, uyulması gereken ahlaki kuralları haber verir. İlişkinin mahiyetine ve ilkelerine dair bilgilendirmeyi yapar. Müslüman bu bilgilere göre hayatını tanzim ederek, takvaya yönelir.
Konumuz açısından modernliğin kurduğu dünyada ise bilgi ve tanımın menşei değişime uğrar. Tabii olarak, tanıma konu edindiği şeyi önce özerkleştirir. Onu diğerlerinden ayrıştırır, bağımsızlaştırarak alanını çizer ve onu yeniden kurgular. Tanımı, bu yüzden sınırlı ve özerk bir yapıya sahiptir. Bunu ona sağlayan şey ise; Dekart ile başlayan düşünme ediminin varlığının kesinliğini sağlaması ve düşünmeye verilen değer, en üst değer oluşuna dair kesin yargıdır. Daha sonra bu düşünmeyi akıl üzerinden yapıldığı tercihi ile yeni bir mecraya yönelmiştir. İşte akıl, artık tanımlanmış/rasion; yani indirgenmiş bir yeti olarak burada olmanın sınırlarına aittir. Modernlik aşkınlığı reddettiği için dünya/ hayat ile sınırlı bir bakışı öncelemek durumunda kalmıştır. Akıl, mantık ve matematik ile doğayı ve doğada olan şeyi tanımlayarak bilgiyi elde eder. Bu nokta önemli… Önce doğada olanın neliği akıl tarafından ortaya konur. Sonra ortaya konan o şeyin bilgiye dönüşmesi sağlanır. Bu noktada tanım doğal olarak, bilgiye dayalı değil, bilgi öncesi varsayımsal öncüllere dayalı olmak durumunda kalmaktadır. Ama tanımı gerçekleştirirken iki temel nokta çok önemlidir: özerkleştirme ve kurgulama… Tanıma konu edinilen şey her ne ise önce özerk kılınır ki aklın alanına tekabül etsin, sonra da onu yeniden kurgulayarak tanım gerçekleştirilmiş olur. Bu da yapılan tanım ile tanıma konu edinilen şeyin doğasının tekabüliyeti değil, zihnin kurgusunun belirleyici olduğunu gösterir.

DEVAMI GERÇEK TARİH HAZİRAN 2022 SAYISINDA

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.