tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Mahmut Özbay

Prof. Dr./Yazar

  Toplumsal birlik hareketi-IV

  14.10.2022
  A+
  A-

  Orta ve uzun dönemde( vadede) bilimsel teoriler, tezler, postulatlar, tecrübeler,  deneysel verilere dayalı yetkin kişilerin görüşleri doğrultusunda yöneticilerin hayata geçirmeleri gereken çözümler:

  1.Küresel ölçütlere göre Türkiye’nin uluslararası konumu ve çok boyutluluğu yeniden değerlendirilmelidir.

  2. Kamu görevi ile kamu hizmeti kavramları uygar ülke standartlarına göre yenilenmelidir.

  3. Ülkemizde ilerleme ve büyüme kavramları halkımıza, bilimsel tanımlarına uygun olarak açıklanmalıdır.

  4. Tüm sektörlerde bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile verimlilik ve üretkenlik önkoşul olarak ele alınmalıdır.

  5. Ocak 2002’de yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu Kanunu, Resmi Gazetede yayınlandığı orijinal biçimiyle yenden uygulanmaya konulmalıdır.

  5. Türkiye’nin küresel oluşumlara katkısının gittikçe artmasına yönelik çabaları ve çalışmaları artırılmalıdır.

  6. Ekonominin ulusal ve uluslararası gelişme boyutlarına sürdürülebilir ( yârinin bugünden daha iyi olması ) momentumlar kazandırılmasına yönelik radikal adımlar atılmalıdır.

  7. Ülkemizde üretim yapan hakiki ve tüzel kişilerin nicelik ve nitelikte verimliliklerini artırmalarına yönelik her türlü kamu desteği verilmelidir.

  8. Üretken olmayan yatırımlara (konut yapımı gibi) kamu desteğinde sınırlamalar getirilerek, üretken (katma değer yaratan) yatırımlara öncelik verilerek daha fazla kamu desteği verilmelidir.

  9. Ülke ekonomisi içinde ihtiyaç olan yatırımlar ile üretken olan yatırımlar kesinlikle ayrı değerlendirilmeli ve desteklenmelidir.

  10. Tüm üreticilerimizin, yaşadığımız çağın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak üretim yapmalarının yolu açılmalıdır.

  11. Ülkemizde Bilgi Ekonomisine geçiş öncelikli olarak ele alınmalıdır.

  12. Komşularımızla, bölge ve dünya ülkeleriyle önce bilimsel, kültürel, sanatın değişik alanlarında ilişkiler kurulduktan sonra ticari ilişkiler geliştirilmelidir.

  13. İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı’nın adı, “İslam Devletleri Topluluğu ve Tüm Dünya İnsanları Huzuru Evrensel Birliği“ olarak değiştirilmelidir.

  14. Herhangi bir küresel gücün yanında ve karşısında olmadan dürüst, adil, şeffaf yönetim ve yöneticilerle milletimizin özgürlük-sorumluluk ve refah içinde yaşamasını toplum olarak birlikte sağlamalıyız.

  15. Millet olarak toplumsal dokumuzun homojenleşmesi ve gelişmesi yönündeki çalışmalar daha da hızlandırılmalıdır.

  16. Üretimde nicelik ve nitelik yönünde yatırımların artırılması, ülkemizin önceliği olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

  17. Yeni istihdam alanları ve yatırımlarının ülke sathına yayılarak hızlıca çoğaltılması için İstihdam ve Üretim Seferberliği ilan edilmelidir.

  18. Türkiye’de işsizlik oranı yedi yılın sonunda  % 6’ya indirilmelidir.

  19. Toplumsal ilerleme sağlanarak ekonomik kalkınmanın gerçekleşebileceği tezi uygulanmalıdır.

  20. Ülkemizdeki siyasal sistem kökten değişmelidir.

  21. Her bireyimizin insan haklarını sürdürülebilir olarak yaşaması sağlanmalıdır.

  22. Toplumda adalet ahlakının yaşayabilmesi için özgürlük-sorumluluk kavramı uygulaması etkinleştirilmelidir.

  23. Toplum hayatımızın her alanında yeniliklerden yaratıcılığa geçişin yolu açılmalı ve hızlandırılmalıdır.

  24. “İnsanlar geri kaldıkça ekonomileri kötüye gider“ ilkesi unutulmamalıdır.

  25. Bilimsel bakış açısı ve çalışmaları tüm sektörlerde kabul görmelidir. Bilgi birikiminin artırılması ve uygulanarak toplumsal faydasının çoğaltılması.

  26. Millet olarak bilim ve bilgi yoluna derhal dönüp, sağlıklı bir yapı içerisinde ilerlenmelidir.

  27. İnançlar, etnisiteler, siyasi kamplaşmalar ve partizanlıklar gibi olumsuzlukların milletin reel hayatından çıkartılması.

  28. Ülkemizde, insanların istihdamında siyasi yakınlık tercihi toplum hayatından çıkarılarak, bunu yerine mesleğinde liyakat sahibi oma ilkesi hemen millet hayatında uygulanmalıdır.

  29. Turizm Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ayrı bakanlıklar olmalıdır.

  30. Yükseköğretim Bakanlığı kurulmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretimden sorumlu olmalıdır.

  31. Yükseköğretim kurumları yenden yapılandırılmalıdır.

  32. Üniversiteler amaçlarına göre ülke geneline konumlandırılmalıdır. Bilgi üretme, üretilen bilginin halkın hayatına aktarılarak istihdamı, yatırımı, üretimi, niteliği ve rekabeti artırıcı özelliklere sahip olmalıdır.

  33. Hem fiziki, hem hizmet sektöründe verimliliğin artırılması elzemdir.

  34. Millet ( hazine ) gelirlerinin artırılarak makro tasarrufun çoğaltılmasına, dış satımın ithalattan fazla vermesine reel olarak önem verilmelidir.

  35. İstihdam ve yatırım kavramları rasyonel olarak re alize edilmelidir.

  36. Ülke genelinde istatistiki bilgilendirme sistemindeki bilgi kirliliği giderilmelidir.

  37. Teknolojik gelişmelere ve üretimin artırılmasına yönelik kamu desteklerinin, milletin gereksinim duyduğu öncelik sırasına göre uygulanmasına itina gösterilmelidir.

  38. Yenilenebilir enerji kaynakları mutlaka çoğaltılmalıdır.

  39. Yükseköğretim, sağlık ve yargı sistemlerinde yapısal değişimler zaman kaybetmeden planlı biçimde yapılmalıdır.

  40. Şehirleşme ve turizm yapılarında yapay çevrelerin doğal çevreye uyumlu olması ilkesi millet hayatında yer almalıdır.

  41. temel mesleki bilgiye dayalı beceriler ulusal ve küresel kriterleri sağlar düzeye getirilmelidir.

  42. Ailenin ve genç dinamik nüfusun uygarlık ve evrensel ölçütlere göre yetiştirilmesi, korunması sürdürülebilir kılınmalıdır.

  43. Bina dönüşüm sisteminden kentsel dönüşüm sistemine geçilmelidir.

  44. Milletimizin ilerlemesi ve kalkınması için uluslararası iletişim ve bilimsel, uygarlığa özgü etkileşim ilkeleri genişletilerek geliştirilmelidir.

  45. Millet ekonomisinin daha güçlü, istikrarlı, adil bölüşümcü ve dengeli bir paylaşıma sahip olması, devlet yönetiminde bulunanlar ile yönetilen halk arasında sağlıklı bir iletişim kurularak sağlanmalıdır.

  46. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada ilerlemenin olmazsa olmaz koşulunun ekosistemin akıllıca ve sürdürülebilir kullanılması ile gerçekleşebileceğini, tüm dünya ülkelerine öncülük ederek yeryüzü insanlarında güven oluşturmalıyız.

  47. Devlet yönetiminde gelirler ve giderler dengesi, diğer bir ifadeyle mali mizan yurttaşlarımızın insanca ve hakça yaşamaları esasına göre kurumalıdır.

  48. Özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere, endüstriyel rekabet gücünün oluşturulması, tüm üretim tesislerinde verimliliğin artırılması ve teknolojik kapasitenin sağlanması hedefleri tutturulmalıdır.

  DEVAMI GERÇEK TARİH DERGİSİ EKİM 2022 SAYISINDA

  Yazarın Diğer Yazıları
  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.