tarihkitapbiyografimehmet poyrazmustafa armağandergi

Muhammed Işık

Gerçek Tarih Yayın Koordinatörü

Anadolu’nun kaderini değiştiren Malazgirt Zaferi

26.08.2023
A+
A-

M.Ö. 30’dan MS 395’e kadar uzanan Roma Çağı boyunca, Anadolu dünyanın en verimli bölgelerinden biri olarak göze çarpmıştır.

Bu dönemde, Batı Anadolu şehirleri Roma İmparatorluğu’nun merkezi ile kıyaslandığında bile oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak Roma İmparatorluğu’nun devamı olan Bizans İmparatorluğu’nun sanatı, Helen ve Roma kültürünün benzersiz bir yorumunu taşıyarak, 5. ve 6. yüzyıllarda Anadolu’da doğmuş ve gelişimini Konstantinopolis’in merkezinde (İstanbul) sürdürmüştür.

11. yüzyıla gelindiğinde, Anadolu Selçukluları aracılığıyla yeni bir medeniyet olan İslam medeniyetine doğru önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde Selçuklular, siyasi açıdan etkili hamleler gerçekleştirerek dikkat çekti. Siyasi birliklerini sağlayarak hızla batı yönlü genişlemeler gerçekleştirdiler. Selçuklular, Kınık boyuna mensup olan ve Selçuklu Türklerini temsil eden bir topluluk olarak, Oğuz Yabgu Devleti’nden ayrıldıktan sonra Gazneliler ve Karahanlılar gibi mevcut devletlerin etkisi altında kaldılar. Ancak daha sonraları Anadolu’ya göç ederek Rum topraklarına yerleştiler. Bu süreçte yaşanan dış baskılar, Selçukluların batıya yönelmelerine ve bu sonucunda Rum Devleti’nin kurulmasına zemin hazırladı. Bu dönemde Tuğrul Bey’in liderliği ve etkisi, Selçukluların batıya yönelme süreçlerinde kritik bir rol oynadı.

Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya yönelmelerinde ekonomik faktörlerin de belirleyici olduğunu tarihi kaynaklardan anlayabiliyoruz. Anadolu’ya gerçekleştirdikleri akınların ardından, Çağrı Bey’in bu bölgenin verimli toprakları ve zengin otlakları hakkında kardeşi Tuğrul Bey’e bilgi verdiği bilinmektedir. Ayrıca, Tuğrul Bey’in Anadolu’ya gönderdiği komutanlar arasında ortaya çıkan ilişki sorunları da bu yönelimin temelini daha da sağlamlaştırdı.

Tuğrul Bey’in liderliği altında, Selçuklular sınırlarını genişleterek ağabeyi Çağrı Bey’e doğu fetihleri yapma fırsatı sunmuştur. Çağrı Bey, oğlu Alparslan’ı Horasan bölgesine bırakarak bu bölgenin yönetimini ona emanet etti. Ancak Tuğrul Bey’in vefatının ardından (4 Eylül 1063), Selçuklu ülkesinde taht mücadeleleri başlamıştır.

11. yüzyıla kadar uzanan süreç boyunca Bizans İmparatorluğu çeşitli tehditlere maruz kaldı. Sasani, Emevi, Abbasi, Avar, Hazar ve Hun gibi devletlerin saldırılarına rağmen, yetenekli devlet adamlarının liderliği sayesinde bu saldırılar başarılı bir şekilde püskürtüldü. XI. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Bizans İmparatorluğu siyasi, ekonomik ve dini sorunlarla boğuşuyordu. 1025 yılına kadar yükselişini sürdüren Bizans, XI. Yüzyılın ilk çeyreğinde II. Basileios’un yönetimi altında altın bir dönem yaşadı. Ancak II. Basileios’un hatalarından biri, Ermeni krallıklarını Bizans’a bağlama girişimiydi. Bu kararın olumsuz sonuçları geri alınamayacak şekilde ortaya çıktı.

I. Basileios’un ardından, Bizans tahtına yetersiz liderler geçti ve imparatorluk çeşitli alanlarda zorluklarla karşılaştı. Bunlardan biri, 1054 krizi olarak bilinir. Bu krizde, Hristiyan dünyasının iki önemli patriği olan Ortodoks ve Katolik kiliseleri birbirlerini aforoz etme durumuna geldiler.

Hristiyan dünyasında dört büyük patriklik makamı bulunuyordu: Kudüs, İskenderiye, Antakya ve Roma. Bizans İmparatorluğu, Konstantinopolis şehrinin patriklik konumunu güçlendirmeyi hedefledi. Konstantinopolis, bu statüyü elde ederken aynı zamanda Roma ile eşit seviyede olmayı amaçladı. Bu talep, ikinci ve dördüncü konsillerin ardından daha da netleşti ve Konstantinopolis patriklik makamını kazandı. Konstantinopolis’in patriklik statüsüne yükselmesi, Roma ile sürekli bir rekabetin temelini atmış oldu. Bu durum zamanla Latin ve Yunan toplulukları arasında gerginliklere neden oldu. Bu gerginliklerin sonucunda, 1054 yılında kiliseler resmen ayrıldı. Bu tür dini sorunlar, Bizans’ın günlük işlerini etkileyen önemli konular arasında yer aldı.

Niteliksiz imparatorların ardından tahta geçen Bizans İmparatoriçesi Eudokia, o dönemin ünlü komutanı Romanos Diogenes ile evlendi. Bu evlilik sonucunda imparator unvanını elde eden Romanos Diogenes, imparatorluğunun meşruiyetini sağlamak amacıyla Doğu’ya sefer düzenledi.

Romanos Diogenes’in ordusu, tamamıyla paralı askerlerden oluşmaktaydı. Bunun sebebi, Bizans’ın geleneksel tema sisteminin bozulmuş olması ve kırsal bölgelerden yeterli sayıda asker temin edilememesiydi. Bu durum, her komutanın kendi başına hareket etmesine ve düzensiz bir Bizans ordusu yapısının oluşmasına yol açtı.

Malazgirt Ovası’nda Romanos Diogenes’in varlığı duyulunca, Alparslan bu büyük ordu karşısında hızla konum aldı. Selçuklu ordusu farklı etnik köken ve inançlardan gelen unsurlardan oluşuyordu; Türkler, Kürtler, Araplar ve gayrimüslim gruplar bir araya gelmişti. Aynı zamanda, Bizans ordusunda da Türk kökenli unsurlar vardı ancak bu unsurların tümü Selçuklu tarafına geçmedi. Ortaçağ şartlarına göre, Selçuklu ordusunun tahmini büyüklüğü 24.000, Bizans ordusunun ise 50.000 kişiydi.

Savaşın hızla sonuçlanmasını isteyen Romanos Diogenes, saldırgan bir taktik izledi. Ancak bu taktik, Selçukluların avantajına dönüştü. Sahte bir geri çekilme veya “hilal” taktiğine kapılan Romanos Diogenes, sonunda Alparslan’ın esiri oldu.

1071 yılında yaşanan bu savaş, İslam ve Türk dünyası için büyük bir öneme sahip olan ve Selçukluların zaferiyle sonuçlanan bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, tarihe Malazgirt Muharebesi olarak geçmiştir. Savaşın ardından Bizans İmparatorluğu zayıflayıp toparlanamazken, Selçuklular Anadolu’nun mutlak hâkimi konumuna yükseldi. Malazgirt Muharebesi, Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Devleti arasındaki güç dengesini kökten değiştiren bir olay olarak tarih kitaplarında yerini alırken, Alp Arslan’ın stratejik zekâsı ve sahte geri çekilme taktiği savaşın sonucunu şekillendirdi.

26 Ağustos 1071’de gerçekleşen Malazgirt Savaşı, Anadolu’nun zengin tarihine farklı milletler, ırklar ve inançlara ev sahipliği yapmış olsa da, Türklere mirasını bırakan önemli bir dönüm noktasıdır. Özellikle 11. yüzyılın başlarında yaşanan bu savaş, belki de kaderin olayları nasıl şekillendirdiğini en çarpıcı biçimde gösteren bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde, bir yanda mezhepçi baskılar altında zayıflayan Bizans İmparatorluğu bulunurken, diğer yanda siyasi birliğini tamamlayarak batıya doğru genişleyen Selçuklular yer almaktaydı. Bu koşullarda savaşın 11. yüzyıla denk gelmesi, kaderin işaretlerini taşıyan uygun bir zamanlamayı yansıtmaktadır.

Bu önemli olay, hem Türk hem de dünya tarihini derinlemesine etkilemiştir. Savaş sonucunda Türkler, Anadolu’yu kendi vatanları olarak seçerken, Batı dünyası da Türk ilerleyişini durdurmak için stratejiler geliştirmeye başlamıştır. Türklerin bu yayılmacı politikaları, sonraki dönemlerde İstanbul’un fethine kadar sürecek bir süreci başlatmış ve Fatih Sultan Mehmed’in saltanatından sonra Türkler bu topraklara kalıcı olarak yerleşmişlerdir.

Malazgirt Savaşı, Türklerin Anadolu’ya köklü bir şekilde yerleşmelerini başlatmış ve bu bölgenin tarihini şekillendirmiştir. Savaşın sonuçları, Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünü hızlandırmış ve aynı zamanda Türklerin bu coğrafyayı kalıcı bir yurt olarak benimsemelerine olanak sağlamıştır.

Anadolu’nun tarihi, farklı medeniyetlerin etkileşimi ve çatışmalarıyla şekillenmiştir. Roma Çağı’ndan Bizans İmparatorluğu’na, Anadolu Selçukluları’nın yükselişinden Malazgirt Muharebesi’ne kadar olan süreç, bölgenin zengin ve çeşitli tarihini yansıtmaktadır. Bu dönemlerin her biri, Anadolu’nun kültürel, siyasi ve dini yapısını derinlemesine etkilemiş, coğrafyanın geleceğini şekillendirmiştir. Malazgirt Muharebesi, Türklerin Anadolu’ya yerleşimini başlatan önemli bir kilometre taşı olmuş ve bu toprakların tarihini kalıcı olarak değiştirmiştir. Bugünün Anadolu’su, bu tarihi olayların mirasını taşıyan zengin ve renkli bir mozaik olarak ayakta durmaktadır.

MUHAMMED IŞIK

 

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.